Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Odborná konference „Bezpečnost škol a školských zařízení“

19.3.2019 do 20.3.2019

Odborná konference pořádaná Středočeským krajem a Asociací bezpečná škola. Cílem je seznámení a odborná diskuze pedagogů a pracovníků ve školství na téma bezpečnost. Téma bude aplikováno z mnoha úhlů pohledu na bezpečnost a bezpečný prostor ve škole.

Cena: Účastnický poplatek 750,- Kč zahrnuje ubytování a stravu.

Termín konání: 19. – 20. března 2019
Místo konání: Nesuchyně u Rakovníka (hotel LIONS – www.stredisko-nesuchyne.cz)
Začátek konference: úterý 19.3.2019 v 13.00 hod.
Ukončení konference: středa 20.3. 2019 ve 12.15 hod.
Určeno: zřizovatelům škol a školských zařízení, ředitelům škol, vedoucím pracovníkům škol, zaměstnancům škol, manažerům prevence a kriminality na krajské a místní úrovni, zástupcům Policie ČR a MP
Organizační garant: JUDr. Milan Fára, Odbor Bezpečnostní ředitel, KÚ Sč. Kraje, tel.: 702 044 190

Formulář přihlášky: dostupný zde

Anotace: Konference seznámí posluchače s průřezem diskutovaných témat bezpečnosti. Jak bezpečný je prostor školy pro žáka? Jak bezpečný je prostor školy pro učitele? Jak bezpečná je komunikace s rodiči v rozličných situacích? Zvládáte krizovou komunikaci? Umíte vnímat varovné signály v prostředí školy? Jak bezpečné jsou školní akce a jaké nesete právní rizika? Uvažujete o posouzení bezpečnosti ve škole? Co byste měli vyžadovat? Chcete školu rekonstruovat nebo měnit dveře? Co byste měli určitě vědět?

Tyto a další otázky budou předmětem seminářů a především pracovních workshopů, kde přímo můžete diskutovat s odborníky na tuto problematiku. Těmi jsou například školní ombudsman, forenzní psycholog zaměřující se na školská zařízení, specialista na pořádání eventových akcí, projektant bezpečnostních systémů do škol a mnozí další. Zajímavým příspěvkem bude také diskuze s třemi rozličnými školami, které celou řadu bezpečnostních zásad aplikují v praxi a otevřeně budou mluvit o jejich úskalích.

Konference je pořádána jako dvoudenní s tím, že bude vytvořen velký prostor pro diskuzi těchto témat.

PROGRAM:

1. den
13:00 Úvodní slova JUDr. Barbořík – Ministerstvo vnitra
Konference – upoutávka na témata workshopů
13:15 Metodika řízení bezpečnosti školského prostředí v kontextu normy ČSN 73 4400 a EU JUDr. T.Koníček – Ministerstvo vnitra
13:35 Projekt „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ – zkušenosti a návody na praktické využití pro školy v ČR v dalších letech JUDr. M.Fára – Ministerstvo vnitra
13:55 Řešení podnětů a sporů, které se dotýkají sociálně-patologických jevů, šikany, vzájemných vztahů aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních PaedDr. Ladislav Hrzal – školský ombudsman
14:25 Přestávka
14:35 Bezpečnostní témata ve školách a důraz na jejich výuku, změny v RVP, závěry analýzy Mezirezortní expertní pracovní skupiny pro výuku bezpečnostních témat a návrhy na opatření PaedDr. Miroslava Salavcová, ministerský rada MŠMT
14:55 Inkluze, její bezpečnostní dopady a zvládání agrese. Mgr. Lenka Hečková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
15:10 Varovné signály ve školském prostředí – umíte je vnímat? Plánovaná a emoční agrese. Mgr. T.Brečka, MBA – forenzní psycholog, psychologická sekce ABŠ
15:25 Poznej – nastav – aplikuj  – nastav konkrétní režim a udrž jej.  Proč si řada škol režim neudržela, úskalí vnějších a vnitřních vlivů na režim. Ing. L.Sladký – ABŠ
15:40 Metoda USB – metoda pro řešení krizové situace – začlenění do krizových plánů školy J.Sladká – ABŠ
15:55 Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle pro školy. Jaký je rozdíl mezi vyhodnocením ohroženosti a bezpečnostním auditem. Jak se pozná dobrý auditor? V.Fáberová – specialista na ochranu měkkých cílů, ABŠ
16:10 Technické zabezpeční škol – rozdíl mezi ochranou majetku a ochranou osob. Co by měl  obsahovat bezpečnostní projekt. Nejčastější chyby v řešení a kontext požárních norem. J.Beran – autorizovaný projektant,  ABŠ
16:25 Přestávka
Workshopy – 1 den (16.40 – 18.00)
1 Dvojblok na téma: Inkluze, její bezpečnostní dopady a zvládání agrese. Psychologie pachatele, varovné signály, zvládání agrese ve školském prostředí, krizová komunikace ve škole. Mgr. Lenka Hečková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a  Mgr. T.Brečka, MBA – forenzní psycholog, psychologická sekce ABŠ
2 Máte ve škole desítky různých klíčů? Jsou nesystémově uloženy? Základy bezpečnosti ochrany osob – zámkové systémy, systémy generálního klíče a panikové mechanické systémy jako základ bezpečnosti. Aplikovaná řešení. Vysvětlení pojmů ochrany a patentové ochrany klíčů. Ing. P. Fráz – Cechmistr  Cechu mechanických zámkových systémů, vedoucí sekce mechaniky ABŠ
3 Odpovědnost ředitele školy za bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků, za výuku bezpečnostních témat ve škole a za vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti. PaedDr. Miroslava Salavcová, ministerský rada MŠMT
2. den
Workshopy – 2 den blok 1 (9.00 – 10.30)
1 Dvojblok na téma: Uvažujete o bezpečnostním auditu (analýze) své školy? Jak detailně vypadá audit školy a co od vás vyžaduje. Jak vypadá vyhledání rizik a jak se určí, zda je škola na ně připravena? Bezpečnost a ochrana školních eventových akcí – jak správně vyhledat a hodnotit jejich rizika.  Pořádáte školní besídky, vystoupení pro rodiče, výlety s dětmi a další akce? Vyhledání rizik v kontextu vaší právní odpovědnosti. Ing. L.Sladký – ABŠ                              V.Fáberová – specialista na ochranu měkkých cílů, ABŠ
2 Dvojblok na téma: Uvažujete o technickém zabezpečení školy? Principy  zabezpečovacích systémů, kamer, kartových systémů a napojení na vzdálený dohled jako způsob přenesení rizika na profesionály.  Co lze očekávat a co by jste měli vyžadovat.                                                                                     Přestavba školy? Výměně dveří, oken? Zateplení? Požární normy –   časté kolize norem požárních x bezpečnostních, požadavky na dveře na evakuačních cestách, elektronické systémy a instalace s požadavkem na integritu při požáru, evakuační plány jako základ pro zákrokové karty PČR.

JUDr. V. Růžička – spoluautor  řady technických norem zabezpečení,  vedoucí sekce elektronického zabezpečení ABŠ,     J.Beran – autorizovaný projektant,  řešení ochrany osob do škol,  ABŠ

3 Diskutujte se školním ombudsmanem – řešení podnětů a sporů, které se dotýkají sociálně-patologických jevů, šikany, vzájemných vztahů aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních PaedDr. Ladislav Hrzal – školský ombudsman
Workshopy – 2 den blok 2 (10.45 – 12.15)
1 Mateřské školky jako specifikum v řízení bezpečnosti – systémy pro bezpečné monitorování, identifikaci a automatickou správu oprávněných osob k vyzvedávání dětí.  Ukázka systému s možností správy svého dítěte na dálku přes mobilní aplikaci. Houdková Hana, specialistka na problematiku mateřských škol
2 Příklady z praxe – tři ředitelé středních škol, kteří bezpečnost žáků aplikují v praxi. Zkušenosti, úskalí, diskuze. Ukáží vám, co a jak aplikovali. Jak jim pomohl audit? Jak nastavili režim? Jaké překážky jim kladli žáci a jaké kolegové? Ptejte se na překážky, co se jim osvědčilo a jaká úskalí museli překonat. ředitelé škol Mgr. P. Janus, Mgr. Kočovský, Mgr. Vacková
3 Máte audit? Budete mít audit? Co dělat po auditu a jakou pomoc vám můžeme nabídnout. Team ABŠ (Ing. L. Sladký, Ing. P. Fráz, J. Sladká, V.Fáberová)

 

Podrobnosti

Zahájení:
19.3.2019
Ukončení:
20.3.2019