Untitled

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Kurz bezpečnostního auditora 2/2019

16.4.2019 do 17.4.2019

Odborný kurz pořádaný Asociací bezpečná škola. Cílem kurzu je odborné proškolení a přezkoušení odborníků pracujících v oblasti řízení objektové a osobní bezpečnosti měkkých cílů pro auditní práci ve školském prostředí a školských objektech.

Cena kurzu: Cena – 12. 900 Kč bez DPH. V ceně kurzu je strava (občerstvení, pití, oběd) a kompletní tištěné a elektronické výukové materiály. Platba je vyžadována předem nebo v hotovosti při zahájení kurzu

Organizační garant: Asociace bezpečná škola z.s.

Termín konání: 16-17.4. 2019 (dvoudenní kurz, první den do 17:30, druhý den do 16:15 včetně Závěrečného prověření znalostí)

Místo konání: v zasedací místnosti Asociace bezpečná škola, (budova společnosti ICS-systémy s.r.o.), Hory 106, 360 01 Karlovy Vary, GPS: 50.2147267N, 12.7835950E, mapy.cz

PROGRAM:

 

1. den
9:00 Úvod, organizační pokyny J. Sladká
Blok 1:
Základní pojmy a princip řízení bezpečnosti na školách a školských zařízeních
9:15 Základní právní aspekty, oprávnění a kompetence auditora ABŠ, princip kontroly nad prvotními audity. Právní aspekty poskytnutí materiálů škole a auditorovi J. Sladká
9:30 Řízení bezpečnosti ve školách z pohledu Ministerstva vnitra, komplexní principy dle ČSN 73 4400 JUDr. T.Koníček
9:45 Řízení rizika ve školském prostředí. Působení vnitřních/vnějších vlivů z hlediska pojmu hrozba-riziko. Procesy odehrávající se uvnitř a vně školní budovy.
Interaktivní blok s vloženou přestávkou.
Ing. L.Sladký
11:45 Audit školy z hlediska ochrany osob – základní principy uceleného a objektivního obrazu – znalosti, režim, stavebně – technické prostředky, vnitřní a vnější vlivy.
Základy mechanických systémů pro ochranu.
Základní znalost bezpečnostních systémů, jejich rozpoznání a funkce.
 Ing. L. Sladký,  Ing. P. Fráz, J. Beran
12:30 Přestávka na oběd
Blok 2:
Základní znalosti bezpečnostního auditora
13:30 Audit školy z hlediska ochrany osob – základní principy uceleného a objektivního obrazu – znalosti, režim, stavebně – technické prostředky, vnitřní a vnější vlivy.
Základy mechanických systémů pro ochranu.
Základní znalost bezpečnostních systémů, jejich rozpoznání a funkce.
 Ing. L. Sladký,  Ing. P. Fráz, J. Beran
14:15 Požární normy –   kolize norem požárních x bezpečnostních, požadavky na dveře na evakuačních cestách, elektronické systémy a instalace s požadavkem na integritu při požáru, evakuační plány jako základ pro zákrokové karty PČR. J. Beran
15:00 Audit – 6 kroků auditu – příprava základních materiálů pro školu, vstupní seminář, auditní dotazník, audit, zpracování auditu, výstupní seminář. Základní materiály požadované od školy. Zpracování materiálů před auditem. J. Sladká
15:30 Přestávka
Blok 3:
Zpracování bezpečnostního auditu krok za krokem.
15:50 Auditní dotazník jako vstup k auditu – komplexní rozbor dotazů a požadovaných informací z dotazníku – vysvětlení pojmů.  Interaktivní blok formou diskuze a vloženou přestávkou. Ing. L. Sladký,  J. Beran, Ing. P.Fráz
17:35 Konec a závěrečná diskuze dle požadavků studentů
2. den
9:00 Auditní dotazník jako vstup k auditu – komplexní rozbor dotazů a požadovaných informací z dotazníku – vysvětlení pojmů.  Interaktivní blok formou diskuze a vloženou přestávkou. Ing. L. Sladký,  J. Beran, Ing. P.Fráz
11:00 Penetrační test. Vyhledání slabých míst, která škola nevidí nebo nechce vidět.  Načtení školy z materiálů a veřejně dostupných zdrojů.  Upravený přístup dle zahraniční metodiky. Příklady a zkušenosti z praxe. J.Sladká, J.Beran
11:30 Sepsání auditu – struktura a princip. Konkrétní výstupy vs. obecně platná tvrzení.  Tabulky jako měřitelný výstup auditu. Požadavky MV z hlediska OMC. Interaktivní blok formou diskuze a vloženou přestávkou. Ing. L. Sladký
12:30 Přestávka na oběd
13:30 Dokončení auditu.
Vyhodnocení se školou. Zkušenosti dalších požadavků. Způsob administrace, archivace a exportu zpracovaných materiálů.
 J. Sladká
14:00 Následná spolupráce se školou a zřizovatelem.
Podpora ABŠ – vzdělávání a materiály. Implementace opatření navržených auditem. Reaudity.
Ing. L. Sladký
14:30 Přestávka
Blok 4:
Závěrečné prověření znalostí.
15:00 Závěrečný písemný test znalostí ABŠ, vyhodnocení lektoři
16:00 Předání certifikátu pro úspěšné studenty Ing. L. Sladký
16:15 Závěr kurzu a diskuze Ing. L Sladký

 

KE STAŽENÍ:

Program_kurzu_auditor_ABŠ_16-17_4_19

Přihláška_do_kurzu_042019KV

Adresa_doprava_školící_prostory

Podrobnosti

Zahájení:
16.4.2019
Ukončení:
17.4.2019