Podcast KVK Promluvme si preventivně 1. díl

Podcast KVK Promluvme si preventivně 1. díl

Dovoluji si Vás informovat o vzniku podcastového seriálu z oblasti prevence kriminality a závislostního chování s názvem „Promluvme si preventivně“, nové aktivitě odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Obsahem podcastu budou neformální rozhovory s odborníky, či osobami se zajímavými životními příběhy pohybujícími se v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevenci, či oblasti závislostního chování.

Cílem podcastu je přiblížit široké, především laické, veřejnosti zmíněné oblasti, otevřít a prodiskutovat mýty, či aktuální problematická témata a zároveň představit nejrůznější pomáhající státní i nestátní organizace.

 

 

 

 

První díl se jmenuje „Rozbité rodiny – rozbité děti“.
Hosty jsou metodičky prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary Mgr. Martina Fialová a Mgr. Tereza Lukáčová (Šulová).

První díl naleznete zde:
YouTube
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts

Anotace:
Rodinné prostředí na dítě má zásadní vliv. Pocházejí děti s výchovnými problémy zákonitě z dysfunkčních rodin?
Vzory, hranice a důslednost jejich dodržování jako zásadní prvky výchovy?
Prevence rizikového chování je pro mnoho rodičů těžko uchopitelné téma, a tak povětšinou volí různé metody odrazování.
Může být komunikace a trávení volného času s dítětem tou nejúčinnější prevencí?
Narušené třídní kolektivy po epidemii koronaviru a příchodu ukrajinských dětí trápí prohlubující se problémy.
Jak lze v takových třídách zlepšit atmosféru a jaké metody adaptace jsou efektivní?
Má smysl i v agresorech hledat něco pozitivního?
Popis možného postupu rodičů a škol v případě řešení výchovných problémů žáků ve škole.

Autor:

Ing. Tereza Pásková
manažerka prevence kriminality
oddělení bezpečnosti a prevence
odbor bezpečnosti a krizového řízení