Ohlédnutí za seminářem: „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“

Ohlédnutí za seminářem: „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky uspořádal dne 14.9.2023 seminář s názvem „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“, kterého se zúčastnilo více než 100 účastníků, nejen z České republiky, ale také více než desítka zástupců přijela ze Slovenska, včetně z Policejního prezídia, Slovenské informační služby a ministerstva, které má na starosti školství.

Mezinárodní charakter semináři dodal přednášející Jozef Halcin, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Slovenské republiky, který hovořil o Národní strategii ochrany měkkých cílů ve Slovenské republice. Českou republiku reprezentoval Milan Fára z Odboru prevence kriminality, který představil příspěvek na téma „Dva pilíře prevence ve školním prostředí“. Mezi dalšími přednášejícími byli dva zástupci Policie České republiky, Václav Husák z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, který se věnoval tématu „Připravenost škol na mimořádné události“, a Jaroslav Hloušek z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, který představil příspěvek s názvem „Taktické cvičení AMOK ve školních zařízeních“.

Zástupci ABŠ, Libor Sladký a Jitka Sladká, představili zajímavou prezentaci, která se zaměřovala na výsledky celorepublikové ankety týkající se agresivity ve školách. Do ankety se zapojilo přes 3 300 škol, a zároveň představili nově vyvíjenou bezpečnostní aplikaci pro školy. Velký zájem účastníků vzbudil i Tibor Brečka z Vysoké školy ekonomie a managementu, který detailně rozebral témata psychologie varovných signálů ve školním prostředí a radikalizace dětí a mládeže ve školách.

Svými zkušenostmi týkajícími se projektů zabezpečení škol z pohledu samospráv přispěli Martin Kunc, velitel Městské policie Žďár nad Sázavou, a Jan Camfrla, velitel Městské policie Valašské Meziříčí. Seminář zakončila přednáška Libora Sladkého (ABŠ) věnovaná bezpečnostní technologii ve školách.

Seminář s obdobnou tématikou připravujeme na březen 2023 v Brně.

Reakce a připomínky posluchačů na seminář:

Co se vám na semináři líbilo nejvíce?

 • Stejná myšlenka ABŠ jako má ASOCP a pozice sociálního pedagoga.
 • Nechyběl ani smysl pro humor.
 • Přístup přednášejících k problematice.
 • Informace z praxe, doporučení konkrétních materiálů (manuál, aplikace…), přednášející, příjemné prostředí.
 • Mgr. Brečka, ředitelé MP, Ing. Sladký.
 • Vtipné prezentace přednášejících, skutečný pohled na školy.
 • Celková atmosféra, odbornost lektorů, prostředí.
 • Odbornost a profesionalita lektorů a organizátorů, moderátor krásně propojoval jednotlivé bloky.
 • Tibor Brečka.
 • Aplikace Bezpečná škola.
 • Odbornost témat.
 • Témata semináře samotného včetně přednášecích, kteří byli až na pár výjimek odborníky ve svém oboru a svou přednáškou dokázali zaujmout posluchače.
 • Dostupnost materiálů a jasné informace.
 • Poznatky vycházející z praxe; příklady dobré praxe; praktické tipy, jak řešit obdobné situace u sebe ve škole.
 • Způsob přednášení, úkoly.
 • Aktuálnost témat a praktické propojení.
 • Výstupy policistů.
 • Prednáška o varovných signáloch a tiež prednášky z praktických cvičení AMOK pánov policajtov.
 • Rozmanitost témat, skvělá organizace.
 • Prezentace s informacemi z již proběhlých auditů a nácviků.
 • Konkrétní a věcné informace většiny přednášejících.

 

Máte nějaké podněty na zlepšení?

 • Praktické informace užitečné ve škole.
 • Přání z říše snů: účast kompetentní osoby z MŠMT či ČŠI, možná někoho z legislativy na osvětlení práv a povinností školy / učitelů/ k výkladu zajištění bezpečnosti ve třídním kolektivu.
 • Vše bylo v naprostém pořádku, děkujeme a přejeme hodně sil do dalšího boje s „větrnými mlýny“.
 • Vše výborné
 • Možná raději o jedno až dvě přednášky méně a věnovat větší čas na debatu a odpovědi přednášejících na otázky. Zvážit zařazení samostatného bloku diskuze účastníků se všemi přednášejícími.
 • Zorientovat se v nabytých informacích a získat podporu, mít se kam obrátit pro pomoc při řešení
 • Takovouto erudici pořádat častěji
 • Vše bylo perfektní. Děkuji.
 • Môžno by som do budúcna zapojil do prednášok aj samotných riaditeľov, ktorí aktívne prispeli k zlepšeniu režimových opatrení resp. zvýšení úrovne bezpečnosti v škole, aby porozprávali o svojich „best practises“. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa semináru.

 

Fotogalerie:

 

 

Výstupy z hodnocení ke stažení: Dotazník spokojenosti pro účastníky semináře