Manuál může pomoci zvýšit bezpečnost ve školách

Manuál může pomoci zvýšit bezpečnost ve školách

Tento článek jsme převzali z webu ucitel21.cz.

Útoky ve školách nejen v Česku jsou znepokojivým trendem. Jak rizikům útoků předcházet? A pokud k útoku dojde, jak minimalizovat školy? Na tyto otázky odpovídá Manuál bezpečné školy. Ukazuje bezpečnost nejen z pohledu teorie a normy, ale také z hlediska konkrétních příkladů a možností zavedení do praxe.

Asociace bezpečná škola ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV ČR vytvořila Manuál bezpečné školy, který by měl zřizovatelům škol, ředitelům škol a dalším odborníkům z oblasti bezpečnosti škol pomoci k lepší orientaci v dané problematice, a to i formou řady příkladů, jak zjistit aktuální úroveň zabezpečení školy, jak nastavit bezpečnost ve školách atd. „Čistě statisticky stráví děti od svých šesti do osmnácti let třetinu dne ve školském zařízení. A právě proto je nutné se snažit o to, aby v této době byli, pokud možno, všichni zúčastnění v bezpečí,“ upozorňují autoři Manuálu.

Manuál bezpečné školy vychází z české technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ a ukazuje její zavedení do praxe. Čtenáři tak v Manuálu naleznou nejen předpisovou základnu pro řízení bezpečnosti na školách a ve školských zařízeních a využitelné poznatky z oblasti prevence a řešení krizových či mimořádných událostí (např. útoků) na školách, ale také návody a doporučení pro implementaci zmíněné normy.

Klíčová je v této oblasti prevence, na tento fakt klade důraz i zmiňovaná norma ČSN. Otázka bezpečnosti ve školách ale stále není pojímána jednotně, podceňována jsou i základní pravidla: „Příkladem na řadě škol je klíčový režim. Klíče jsou často volně přístupné, nesystémově uložené a bez identifikace výdeje. Škola například neví a nemá ošetřeno, kolik klíčů bylo zkopírováno a může být volně mezi osobami, které již do školy nemají mít přístup,“ dočteme se v manuálu. Často zde také nejsou ani specifikovány postupy v případě mimořádných situací.

Dále je nutné podotknout, že kromě technických a stavebních řešení této problematiky lze bezpečnost zvýšit i vzděláváním. „Praxe ukazuje, že přímým důsledkem neznalosti bezpečnostních postupů jsou zbytečné oběti na životech,“ udávají autoři v Manuálu. Rovnou čtenáři také představují možnosti vzdělávání prostřednictvím seminářů; jejich přehled a bližší informace k nim lze nalézt také na webu Asociace bezpečná škola.

Plný text manuálu naleznete zde.

 

Autor: Zpracováno redakcí Učitel21