Ohlédnutí za seminářem v Nesuchyni 2022

Ohlédnutí za seminářem v Nesuchyni 2022

Ve dnech 3. a 4.11.2022 proběhl v Nesuchyni seminář na téma „Aktuální hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především“, pořádaný Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem bezpečnosti a krizového řízení, Asociací bezpečná škola a VISKem.

Účastníci z řad preventistů obcí s rozšířenou působností, zástupců škol a policií byli seznámeni s novými hrozbami, které se dotýkají každého občana české republiky.

Příspěvky na témata bezpečnosti zahrnovali prevenci v kyber prostoru, který přednesla Mgr. Lucie Kosová z Ministerstva vnitra, a s tím související aktuální trendy v oblasti radikalizace a extremismu odprezentoval pplk. Mgr. Lukáš Vilím, Ph. D. Jak sportovní utkání a s ním spojené divácké násilí souvisí s bezpečností občanů představili Mgr. Bc. Kamila Muziková Vávrová, LL.M. a doc. Ing. Martin Hrinko, Ph. D., MBA, LL.M., z institutu VŠ Cevro. Nárůst kriminality mládeže v obchodních domech přednesl Jaromír Průša, předseda Asis International. Následovali příspěvky zabývající se uprchlickou krizí a jejím dopadem na bezpečnost publikované kpt. Bc. Vítem Bočkem z Odboru centrální analytiky úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a poté interview s organizátory humanitární pomoci zajišťované pro Ukrajinu s Josefinou Šjutevovou a Janem Muzikou ze společnosti Inpos.

Mgr. Tibor Brečka. MBA, LL.M. přítomné seznámil, jakým způsobem řešit problémy spojené s násilí na základě psychologie vnímáním varovných signálů. Jakým způsobem přispívá technika, kamerové systémy řízené v duchu technických norem ve školách, seniorských domech postupně přednesli Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola, JUDr. Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní expert a Ivo Kolář, technik ze společnosti Euroalarm.

Na závěr po výčtu extrémně narůstající hrozeb, Bc. Jitka Sladká z Asociace bezpečná škola, poukázala jakým způsobem je možné na dané hrozby se připravit formou systematické přípravy a metodami, které jsou v souladu s taktickým zásahem Policie ČR. Aktuální statistiky, porovnání a vize a cíle Středočeského kraje představil vedoucí oddělení prevence kriminality Středočeského kraje, Mgr. Filip Gundza.

 

 

TZ PK MVČR: https://prevencekriminality.cz/ohlednuti-za-odbornou-konferenci-aktualni-bezpecnostni-hrozby-optikou-stredoceskeho-kraje-prevence-predevsim/

Autor: Bc. Jitka Sladká

 
Komentáře

Autorka článku by si měla zopakovat pravopis na úrovni ZŠ.

Komenáře jsou vypnuty.