Konference Bezpečná škola 2017 – bezpečnost je třeba chápat v širším smyslu

Konference Bezpečná škola 2017 – bezpečnost je třeba chápat v širším smyslu

25.5.2017 se konal již 3. ročník konference Bezpečná škola, kterou pořádala agentura Mascotte. Konference se konala v NTK v Praze a součástí byly i expozice firem, které se problematikou zabývají a nabízejí technická řešení.

V přednáškách odborníků, zástupců škol i zřizovatelů zaznělo jednotně, že škola má být otevřená názorům, nikoliv cizím osobám. Nicméně je třeba postupovat uváženě. Pro školy se tedy zdá vhodná kombinace mechanické, elektro-technické a lidské ochrany (vrátnice) – s osvětou a pravidelným nácvikem řešení modelových situací. Téma bezpečnost nabývá na významu, čemuž odpovídá přítomnost zástupců ministerstva školství i ministerstva vnitra přímo v sále.

Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje mimo jiné řekl: „škola má být otevřená a má být komunitním prostorem, kde jsou rádi děti, rodiče a plní společenskou funkci. Na druhou stranu musíme zabránit bezpečnostním incidentům, musíme chránit děti před nepřátelskými osobami zvenku, ale i například před agresivními rodiči.

Vít Rakušan hovořil také o aktuálním projektu Policie ČR, kdy jsou ve škole proškolení pedagogové a škola má Plán školy pro mimořádnou událost – ozbrojený útočník ve škole, Zákrokovou kartu IZS a profesionální bezpečnostní audit. Je ale otázkou, jak budou v našich podmínkách reagovat rodiče na podrobnou průpravu, kterou by měli projít pedagogové i žáci.

Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola z.s. upozornil, že „bezpečnostní audit je práce se školou v rozsahu 2-3 dní, další čas je třeba na zpracování výsledků. Nechceme propagovat konkrétní výrobky a řešení. Na začátku vás zvýšení bezpečnosti nemusí stát ani korunu. Smyslem Asociace je dívat se na školu jako na celek. Co vnímáme na auditech je v první fázi ošetřit „děravou“ školu. Cílem asociace je řešit prevenci.“…

Celý článek na www.tzb-info

Fotografie:

Prezident asociace Ing. Libor Sladký

Dotazy z publika byly podnětné

Počet registrovaných účastníků 246