Poděkování vedoucího oddělení prevence kriminality

Poděkování vedoucího oddělení prevence kriminality

Vážení,
rád bych Vám poděkoval za vaše odborné příspěvky a vystoupení na včerejší konferenci na téma bezpečnosti škol a školských zařízení. Výstupy z konference naleznete na webových stránkách Středočeského kraj a to na:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnostni-reditel/prevence-kriminality/-/asset_publisher/erKs4IrYwUKC/content/odborna-konference-%E2%80%9Ebezpecne-skoly-ve-stredoceskem-kraji
a
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality.

 

Přeji hezký den a těším se na další spolupráci!

JUDr. Milan Fára
vedoucí oddělení prevence kriminality
Odbor Bezpečnostní ředitel

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
telefon: 257 280 424
e-mail: faram@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz