All posts tagged vzdělávání

Vzdělávací projekt určený pro střední školy, použitelný nejen v době coronavirové pandemie

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzdělávací projekt určený pro střední školy, použitelný nejen v době coronavirové pandemie

Asociace bezpečná škola přináší rozhovor s Ing. Markétou Matějíčkovou o stavu a vývoji projektu  s názvem „Khan Academy pro střední školy česky“.

 

Můžete v krátkosti definovat váš projekt?

Bakaláři Software ve spolupráci se spolkem Khanova škola lokalizují do češtiny (adaptují do českých podmínek) významnou část obsahu interaktivní online výukové platformy americké Khan Academy. Naše dlouhodobá práce je od ledna 2020 významně rozšířena o projekt podpořený MŠMT. Přesný název projektu je Khan Academy pro střední školy česky a je financovaný z Evropských fondů v rámci OPVVV.

 

Jak postupují práce na projektu?

Překládáme cvičení, programovací výzvy, články a přetáčíme videa a audioprůvodce. Tyto výukové prvky spojujeme do kapitol a kurzů, tak jak je lze vidět na cs.khanacademy.org. V projektu jsou kurzy nazývány DVZ – digitální vzdělávací zdroje. Celkem jich bude 10. Aktuálně jsou v menu cs.khanacademy.org viditelné tyto kurzy z projektu:

Kurzy Analytické geometrie, Pravděpodobnosti a kombinatoriky, Fyzikální chemie a Informatiky nejsou prozatím v testovacím režimu dostupné.

 

Jaký je plán ověřování ve školách?

Počáteční fáze spolupráce s vyučujícími z ověřujících škol již proběhla. Učitelé jsou seznámeni s hotovými a vznikajícími kurzy, na základě jejich podnětů probíhají další úpravy a ladění kurzů.

První ze dvou fází pilotáže, ověření se studenty ve výuce, probíhá v tomto pololetí a ověřují se již hotové digitální vzdělávací zdroje: Funkce, Komplexní čísla, Funkce, Vlnění a zvuk, Elektřina a magnetismus, Obecná chemie a Programování

Druhá část ověřování se studenty proběhne v prvním pololetí příštího školního roku a ověřeny budou kurzy: Analytická geometrie, Pravděpodobnost a kombinatorika, Fyzikální chemie a Informatika

 


Jak komunikujete v coronavirové situaci?

V říjnu 2020 se z důvodů epidemiologické situace přesunuly workshopy do online prostoru, z online setkání jsou dostupné záznamy. Průběžně Khanova škola odpovídá na dotazy k nabízenému obsahu a k tomu, jaké učitelské funkce lze na cs.khanacademy.org využívat a jak. Na tuto část byli zváni i učitelé, kteří nebudou přímo zapojeni v projektu, ale pro které máme odpovídající obsah také (matematika, organická chemie, hudební výchova, programování, storytelling, biologie).

Na sociálních sítích nabízíme také představení funkcí Khan Academy učitelům z dalších škol, rodičům a studentům. 19. 11. 2020 proběhlo další online představení v rámci Digicentra Elixíru Brno.

 

Jak podporujete studenty se specifickými potřebami?

Ve všech kurzech matematiky doplňujeme videa o český transkript (titulky). Věříme, že je využijí nejen studenti s poruchou sluchu, ale mohou pomoci i při problémech s udržením pozornosti, či pro lepší orientaci v obsahu videa.

 

Jakou metodickou podporu chystáte?

V rámci přípravy ověřování vzniká také kurz pro učitele přímo na platformě Khan Academy, kde si učitelé sami na sobě mohou vyzkoušet studentské funkce a interaktivní prvky. Jedná se o obecnou metodiku práce s interaktivními prvky a učitelskými funkcemi v kurzech. Ke všem deseti kurzům (DVZ) vznikajícím v projektu vytváříme přehled obsahu s popisy všech výukových prvků a doporučením pro použití se třídou.

 

Jak proběhne odborné hodnocení kurzů?

Každý kurz (DVZ) bude po ověření ve třech ze čtyř partnerských škol a úpravách vzešlých z tohoto ověření předán k odbornému posouzení dvěma nezávislým hodnotitelům. Jeden hodnotitel je odborník v dané tématické oblasti, druhý je zkušený pedagog daného vyučovacího předmětu.

 

Jaký vidíte přínos Khan Academy v kontextu současného vzdělávání v době coronavirové pandemie?

Khan Academy je výukový web, který fungoval již před pandemií. Není proto divu, že loni v březnu byl zaznamenám několikanásobný nárůst návštěvnosti globálně i v ČR, tato zvýšená návštěvnost trvá po celou dobu pandemie. Z grafů lze velmi přesně vidět týdny, kdy byly školy v ČR v uplynulém roce zavřené.

Výhodou webu je interaktivita. Student může v kurzech procvičovat a nápovědy, výuková videa či výkladové články využívat, když se mu ve cvičeních nedaří. Forma výuky programování je také interaktivní, bez nutnosti instalací SW a s možností nápovědy v jednotlivých krocích.

Matematiku jsme pro přehlednost rozčlenili také po třídách. V srpnu 2020 jsme připravili opakovací kurzy Hurá do další třídy, kdy si děti po měsících bez školy mohly matematiku osvěžit.

Při „zakázané“ hudební výchově vyskočila sledovanost kurzu Hudba, kde jsou na výběr kurzy Hudební nauky, Mistrovská díla a Nástroje v orchestru.  Pro udržení motivace se skvěle hodí kurz Jak se nevzdávat a uspět.

Učitelské funkce učitelům poslouží k rychlým přehledům, rozpoznání pilných či nadaných studentů i těch, kteří potřebují zvláštní pomoc.

Khan Academy byla, je a bude kvalitní vzdělávací nástroj dostupný všem, kdykoli a kdekoli.