Poslechněte si 6. díl podcastu Karlovarského kraje

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslechněte si 6. díl podcastu Karlovarského kraje

Promluvme si preventivně

Název: Ozbrojený útočník a bezpečnost ve školách

Hosté:
Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Krajský úřad Karlovarského kraje
Bc. Jitka Sladká, Asociace bezpečná škola, z.s.

Anotace:
Vzhledem k prosincovým událostem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nejen ze strany škol, ale i široké veřejnosti zaznamenán velký zájem o téma předcházení obdobným útokům.

Jaké projekty realizuje Karlovarský kraj v oblasti zajištění bezpečnosti ve školách?

Jaký je stav v jiných krajích?

Budou se vzhledem k aktuálnosti dosavadní aktivity v kraji rozšiřovat?

Možnosti ředitele školy v rámci aplikace bezpečnostních opatření ve vztahu k ozbrojeným útokům. Kde najít podporu a pomoc?

Jaký je rozdíl v možnostech základní a střední školy?

Jaká opatření jsou efektivní?

Kdo odpovídá za bezpečnost ve školách?

Jak rozpoznat neodborné služby nabízející různé preventivní nácviky pro případ výskytu ozbrojeného útočníka?

Proč nastává zájem o preventivní aktivity a opatření až ve chvíli, kdy se něco stane?

Jaké aktivity jsou vhodné pro děti a jaké pouze pro dospělé a proč?

Co se skrývá pod pojmem varovné signály?

Je vhodné pracovat s myšlenkou, že útoku ozbrojené osoby nikdy nelze zcela zabránit?

 

K poslechu:

YouTube
Spotify for Podcasters
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts