Význam bezpečnostních auditů škol v praxi

Význam bezpečnostních auditů škol v praxi

Komentář ABŠ: Asociace zpracovala metodiku bezpečnostních auditů, kterou v uplynulých letech aplikovala na bezpečnostní posouzení řady škol v rámci české republiky. Metodika byla postupně upravována v kontextu měnících se podmínek a v současné době přesně posuzuje dva základní pilíře bezpečné školy. Prvním pilířem, který posuzujeme jsou procesy, které vedou k tomu, že škola minimalizuje bezpečnostní rizika svým chováním a nastavením. Druhým pilířem hodnotíme připravenost školy na mimořádnou situaci, kdy je potřeba uplatnit efektivně a naučeně metodiku U-S-B. Celá řada zřizovatelů s výstupy z auditů dále pracuje, níže příklad dobré praxe:

Valašské Meziříčí zvažuje, že posílí bezpečnost škol pomocí kamerových systémů

Valašské Meziříčí na Vsetínsku zvažuje, že by posílilo bezpečnost škol a žáků například pomocí kamerových systémů. Osvědčili se také vrátní na školách, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš. O zabezpečení škol a bezpečnosti žáků, učitelů i dalších zaměstnanců jednalo vedení města a zástupci městské a státní policie s řediteli základních a mateřských škol i dalších příspěvkových organizací.

 

Ilustrativní obrázek

 

„Bezprecedentní událost, k níž došlo loni před Vánoci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze je stále živým mementem. V našem případě je to impuls k přehodnocení bezpečnostních opatření zejména v našich mateřských a základních školách. Právě jejich ředitelky a ředitelé nejlépe znají situaci i možné slabiny,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).

„V minulých letech jsme prostřednictvím Asociace bezpečná škola nechali zpracovat bezpečnostní audity na všech našich mateřských a základních školách včetně Střediska volného času Domeček. I když penetrační testy dopadly dobře, vždycky je prostor pro zlepšení. Velice oceňují například fakt, že ředitelé ZŠ Křižná, Vyhlídka a Masarykova platí z vlastních mzdových prostředků vrátné, kteří dohlížejí na to, aby se do školy nedostal nikdo cizí,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

Tématem schůzky byly i další možnosti posílení bezpečnosti. „Shodli jsme se nejen na potřebnosti již zmíněných vrátných, ale také na posílení bezpečnosti prostřednictvím nových kamerových systémů a dalších opatření pro zajištění vnějších areálů škol. Budeme se snažit najít systémová řešení a tato schůzka rozhodně nebyla poslední,“ uvedl starosta.

Město zřizuje pět základních a sedm mateřských škol.

Autor: Tiscali.cz

Zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/valasske-mezirici-zvazuje-ze-posili-bezpecnost-skol-pomoci-kamerovych-systemu-573182