Bezpečnost školáků na prvním místě

Bezpečnost školáků na prvním místě

Na všech mateřských a základních školách zřizovaných městem Valašské Meziříčí a také ve Středisku volného času Domeček nyní probíhá projekt hodnotící bezpečnostní situaci. Hlavním smyslem je odhalit silné a slabé stránky v oblasti zabezpečení školských budov a navrhnout postupy předcházející vzniku rizikových situací.

Město realizuje projekt díky podpoře Zlínského kraje a dotaci Ministerstva vnitra v podprogramu Ochrany a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů. „V rámci pilotního ověření jsme ve spolupráci s Asociací Bezpečná škola provedli analýzu stávající situace na ZŠ Vyhlídka. Na základě jednání komise pro prevenci kriminality při radě města jsme se pak jako jediné město ve Zlínském kraji rozhodli tento projekt realizovat u všech námi zřizovaných škol a školských zařízení,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová s tím, že: „Naší prioritou je bezpečnost dětí a samozřejmě také předcházení možným krizovým událostem. Cílem projektu je tak mimo jiné minimalizace hrozby útoku ozbrojeného agresora.“

Ing. Libor Sladký a velitel MP

 

Zástupci Asociace Bezpečná škola z. s., procházejí jednotlivé školy a hodnotí stávající bezpečnostní situace. „Každou školu detailně kontrolujeme z pohledu možného vniku nežádoucí osoby nejen do areálu, ale také samotné budovy. Vycházíme z metodiky Ministerstva vnitra pro vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Zároveň se však snažíme, aby byla analýza co nejkomplexnější z pohledu bezpečnosti a nabídla vedení škol i městu, jako zřizovateli, jasný seznam silných a slabých stránek. Samozřejmostí jsou také doporučení k minimalizaci možných rizik. Neděláme ze škol věznice, ale snažíme se posilovat bezpečnost dětí,“ uvedl Libor Sladký, prezident zmíněné asociace, která na monitoringu valašskomeziříčských škol spolupracuje s místní městskou policií.

Ing. Libor Sladký, pracovníci vedení města a školy

 

Projekt vítá také místostarostka Yvona Wojaczková, která má v gesci právě oblast školství: „Potěšilo mě, že zástupci Asociace Bezpečná škola velmi pozitivně hodnotili fakt, že všechny naše školy mají zabezpečené vstupy. Zároveň jsou zde aktivní vrátní, školníci a další zaměstnanci, kteří kontrolují, aby se do školy nedostal nikdo nepovolaný. Samozřejmě také vítáme každé doporučení odborníků, které povede ke zvýšení bezpečnosti dětí.“ V lednu příštího roku proběhne společné jednání zástupců asociace a ředitelů škol s cílem zhodnotit výstupy a zapracovat doporučení, která povedou ke zvýšení bezpečnosti na místních školách.

Zpracoval: Jakub Mikuš,
tiskový mluvčí

ZDROJ: Valasskemezirici.cz

 

Další příspěvky ke čtení:


[pt_view id=“568fce3xi7″]