Odložení termínu Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020

Oznámení organizátorů akce:

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci, byl organizátor akce nucen přistoupit k odložení termínu Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020.

Konferenci se proto plánuje uspořádat v nejbližším možném a vhodném termínu, kdy bude moci proběhnout bez větších omezení a ohrožení zdraví účastníků.

Situace nás velmi mrzí, uvědomujeme si samozřejmě, že je složitá z organizačního i ekonomického hlediska, nejen pro nás, ale i pro Vás.

O novém termínu Vás budeme neprodleně informovat, registrační poplatek zůstává v platnosti i pro nový termín.

Aleš Beneš, ředitel