Kdo může zpracovat bezpečnostní posouzení?

Bezpečnostní posouzení může mít formu profesionálního dokumentu, který popíše a přesně definuje všechny hrozby, rizika a postupy na základě norem, metodických pokynů a právních předpisů. Určitou formu posudku však zvládnete vlastními silami.

Laické posouzení bezpečnosti

Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že posouzení objektu odborníkem je nezbytným základem řešení bezpečnosti na každé škole. Účelem tohoto textu není vymyslet způsob, jak se vyhnout bezpečnostnímu auditu. Na druhou stranu, proč čekat na odborníka ve věcech, které zvládnete sami? Jak?

Využijte zkušenosti lidí, kteří školu navštěvují a díky tomu ji znají. Pokud vám rodič sdělí své obavy, popřípadě vás informuje o něčem, co považuje za problém, vyslechněte jej. Ptejte se rodičů na jejich názory. Možná budete překvapeni, jak se někteří z nich o školu opravdu zajímají. A není se čemu divit. Vždyť jí navštěvují jejich děti.

Využívejte také školní zaměstnance k tomu, abyste pravidelně kontrolovali stav školy. Jsou v objektu dveře, které špatně dovírají? Je některý z bezpečnostních systémů nefunkční? Pravidelnými kontrolami, které provede odpovědná osoba z řad zaměstnanců školy, lze mnoho problémů vyřešit bez vysokých nákladů.

Na co si dávat pozor? Na některé problémy se dá časem zvyknout a za přijatelné může být požadováno něco, co je bezpečnostním rizikem.

Odborné posouzení bezpečnosti

Výhodou bezpečnostního auditora a odborníka z IZS je „pohled zvenčí“ a schopnost komplexního řešení na základě zkušeností z jiných objektů. Cena auditu přitom nemusí být závratně vysoká. U soukromých společností je nutné dát si pozor na snahu prosadit konkrétní výrobek či řešení. Jak tomu předejít je popsáno v dokumentu „Jaké bezpečnostní řešení vybrat?“

Posuzovatel – laik Cena Pro Proti
Rodič Nízká nebo zdarma Pomůže získat povědomí o možných hrozbách a rizicích. Zlepší obecnou informovanost. Informace nejsou komplexní a chybí odbornost.
Zaměstnanec školy Nízká Lze provést rychle a může odhalit velkou část problémů. Některé z nich se dají řešit v zásadě obratem. Nedostatek odborných znalostí může negativně ovlivnit výsledný posudek.
Posuzovatel – odborník Cena Pro Proti
Státní organizace nebo složky IZS Nízká nebo zdarma Profesionální přístup a zkušenosti z praxe budou aplikovány přímo na Vaši školu. Omezené časové možnosti mohou prodloužit dobu zpracování posudku. Kromě toho je vhodné zajistit vyjádření všech složek IZS.
Externí specialista (firma poskytující bezpečnostní poradenství) Vyšší Nezávislá a specializovaná expertíza vycházející z praxe a komunikace se složkami IZS. Je nutné pečlivé prověření společnosti. Hrozí nabízení konkrétního „všespásného“ řešení či výrobku.