Pilotní projekty ochrany škol v České republiky – ve spolupráci s Asociací bezpečná škola

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pilotní projekty ochrany škol v České republiky – ve spolupráci s Asociací bezpečná škola

Asociace bezpečná škola je tvůrcem metodiky posouzení bezpečnosti škol. Metodika byla vypracována v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra a Asociace.

Pilotní projekty realizované v České republice pro ochranu škol, jakým je například „Ozbrojený útočník ve škole“, čerpají z této metodiky a Asociace v rámci těchto projektů zajišťuje:

a) komplexní bezpečnostní posouzení školy – audit (nikoliv pouze instalované techniky)
b) doporučení pro nápravu bezpečnostních „mezer“
c) diskuze nad konkrétními závěry auditů s vedením školy
d) školení pedagogů a zástupců zřizovatele v oblasti řízení bezpečnosti
e) zákrokové karty pro PČR

V současné době probíhají obdobné projekty ve Středočeském kraji, městu Příbram, Kolín a další.

Více o pilotním projektu „Ozbrojený útočník ve škole“ Jihočeského kraje se dočtete na velmi zajímavých stránkách projektu:

http://utocnik.kraj-jihocesky.cz/

Pokud uvažujete o bezpečnosti školských zařízení, doporučujeme spojit se s námi pro získání dalších informací.