Ohlédnutí za seminářem: "Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí"

Ohlédnutí za seminářem: „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlédnutí za seminářem: „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky uspořádal dne 14.9.2023 seminář s názvem „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“, kterého se zúčastnilo více než 100 účastníků, nejen z České republiky, ale také více než desítka zástupců přijela ze Slovenska, včetně z Policejního prezídia, Slovenské informační služby a ministerstva, které má na starosti školství.

Mezinárodní charakter semináři dodal přednášející Jozef Halcin, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Slovenské republiky, který hovořil o Národní strategii ochrany měkkých cílů ve Slovenské republice. Českou republiku reprezentoval Milan Fára z Odboru prevence kriminality, který představil příspěvek na téma „Dva pilíře prevence ve školním prostředí“. Mezi dalšími přednášejícími byli dva zástupci Policie České republiky, Václav Husák z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, který se věnoval tématu „Připravenost škol na mimořádné události“, a Jaroslav Hloušek z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, který představil příspěvek s názvem „Taktické cvičení AMOK ve školních zařízeních“.

Zástupci ABŠ, Libor Sladký a Jitka Sladká, představili zajímavou prezentaci, která se zaměřovala na výsledky celorepublikové ankety týkající se agresivity ve školách. Do ankety se zapojilo přes 3 300 škol, a zároveň představili nově vyvíjenou bezpečnostní aplikaci pro školy. Velký zájem účastníků vzbudil i Tibor Brečka z Vysoké školy ekonomie a managementu, který detailně rozebral témata psychologie varovných signálů ve školním prostředí a radikalizace dětí a mládeže ve školách.

Svými zkušenostmi týkajícími se projektů zabezpečení škol z pohledu samospráv přispěli Martin Kunc, velitel Městské policie Žďár nad Sázavou, a Jan Camfrla, velitel Městské policie Valašské Meziříčí. Seminář zakončila přednáška Libora Sladkého (ABŠ) věnovaná bezpečnostní technologii ve školách.

Fotogalerie: