Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

WORKSHOP „OCHRANA MÄKKÝCH CIEĽOV“

21.3.2023 od 8:30 do 14:00

Miesto konania: učebňa P-9 Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Cieľ workshopu – analyzovať aktuálny stav problematiky ochrany mäkkých cieľov v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na vzdelávacie objekty a stanoviť interný postup prípravy Stratégie ochrany mäkkých cieľov a akčného plánu na roky 2023-2027.

Parciálne ciele:
– Teoretické a terminologické východiská ochrany mäkkých cieľov (prioritne na školách)
– Identifikácia prioritných oblastí (v rámci mäkkých cieľov SR)
– Identifikácia aktuálnych a budúcich hrozieb
– Analýza bezpečnostných rizík (pravdepodobnosti a dopady)
– Vzorový typový bezpečnostný plán pre objekt
– Súbor odporúčaní pre typologický objekt
– Etapizácia návrhu unifikovanej koncepcie ochrany mäkkých cieľov v SR

Program
08:30-09:00 h Registrácia
09:00-09:05 h – Otvorenie workshopu
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave – úvodný príhovor

09:05-09:10 h pplk. JUDr. Damián Imre, viceprezident Policajného zboru – Ochrana mäkkých cieľov – Pilotný projekt – bezpečnostná analýza základných a stredných škôl SR

09:10-10:45 h BLOK 1
Ing. Maroš Borza, vedúci oddelenia krízového manažmentu MŠVVaŠ SR
Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Mgr. Miroslav Antal, náčelník MsP SR hl. m. Bratislavy
Bc. Martin Královič, FdA., poradca primátora a nočný primátor Bratislavy (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy)
Ing. Imrich Vaváček prezident SKSB (Slovenská komora súkromnej bezpečnosti)
Ing. Lukáš Kotek FAI, UTB Zlín asistent fakulty aplikovanej informatiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. prodekan pre vedu a výskum FBI UNIZA
Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. – Inštitút foréznych, bezpečnostných štúdií a manažmentu, z.ú., Praha
JUDr. Milan Fára a JUDr. Tomáš Koníček – odbor prevencie Ministerstva vnútra ČR
Ing. Libor Sladký a Jitka Sladká – Asociácia bezpečných škôl
Mgr. Dominika Králová, odbor bezpečnostnej politiky Ministerstva vnútra ČR

10:45-11:10 h – Coffee break

11:10-12:10 h BLOK 2
JUDr. Katarína Kožuchová, odbor mládeže a prierezových tém sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., vedúci katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD, profesor Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity
pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD., docentka katedry policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., vedúca katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave
pplk. PaedDr. Zuzana Hrabovská, starší referent špecialista oddelenia prevencie odboru komunikácie a prevencie P PZ
pplk. Mgr. Michal Peniak, zástupca riaditeľa a súčasne riaditeľ odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku
Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta mestského úradu Rajec
plk. v.v. PaedDr. Marián Peťovský, PhD., katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave

12.10-13.00 h Diskusia a závery

13:00-14:00 OBED

Podrobnosti

Datum:
21.3.2023
Čas:
8:30 do 14:00