Stop násilí na dětech, aneb bezpečná škola

Dne 25. října 2017 se Asociace bezpečná škola zúčastnila odborného bezpečnostního semináře pořádaného  Městskou policií Sokolov v rámci projektu prevence kriminality „Stop násilí na dětech, aneb bezpečná škola“, pořádané v prostorách sokolovského kina Alfy ul. Heyrovského. Z pohledu praxe pro učitele a pedagogické pracovníky škol.

Program:

  • Ozbrojený útočník ve škole – praktická část – Mgr. Veronika Švehlová Bullová, manažerka prevence kriminality Krajského úřadu Jihočeského kraje, zástupce PČR a ZS
  • Bezpečnost na školách z pohledu situační prevence – nová norma ČSN 73 4400 – Ing. Libor Sladký za JUDr. Tomáše Koníčka, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
  • Představení a prezentace Asociace bezpečná škola, z.s. – Ing. Libor Sladký, prezident asociace a spolutvůrce normy ČSN 73 4400

 

Za Asociaci bezpečná škola z.s.
Jitka Sladká, tajemnice

Foto: Sokolov