Tisková zpráva ze semináře „Bezpečná škola, kamerový systém a GDPR“

Tisková zpráva ze semináře „Bezpečná škola, kamerový systém a GDPR“

Karlovarský kraj uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Asociací bezpečná škola seminář „Bezpečná škola, kamerový systém a GDPR“

Seminář se konal 23. ledna 2020 v prostorách zastupitelského sálu Karlovarského kraje. Posluchači z řad vedení škol a školských zařízení, starostů měst, pracovníků Policie ČR, manažerů prevence kriminality, zástupců odborů prevence kriminality z Městských policií, byli seznámeni s problematikou implementace kamerových systémů do škol v kontrastu požadavků, nově zavedeného Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů GDPR a Zákona 110/2019 Sb.

Úvodním slovem zahájil seminář hejtman Karlovarského kraje Mgr. Petr Kubis. Seznámil přítomné, jakým způsobem Karlovarský kraj podporuje záměry a projekty realizované v dané oblasti. Podrobněji projekty a plány Karlovarského kraje rozebral v následném příspěvku vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Mgr. Roman Sviták.

Seminář byl rozdělen do čtyř oblastí. První část započal zástupce odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra JUDr. Tomáš Koníček. Přednesl informace o podpoře Ministerstva vnitra ČR v problematice bezpečnosti ve školách, nutné prevenci před kriminálním a antisociálním chováním. Ve své prezentaci představil statistické údaje týkající se spolupráce s Asociací bezpečná škola a intenzivní podporou Karlovarského kraje, význam kamerových systémů z pohledu Ministerstva vnitra ČR a pohled EU na ochranu škol. V doprovodu kolegů JUDr. Milana Fáry a Mgr. Petra Klímy, MPA, vyjádřili osobní podporu realizovaným projektům Karlovarského kraje.

Následný příspěvek Mgr. Tibora Brečky, MBA, forenzního psychologa a psychologa katastrof, byl zaměřen na psychologii pachatele útoků ve školách a psychologické aspekty dopadu monitoringu u kamerových systémů.

Druhou oblast zaměřenou na GDPR a legislativní pohled, započal Ing. Jozef Leško, pověřenec osobních údajů a člen Komory pověřenců ČR. Námětem byly kamery a jejich oprávněný zájem. Jakým způsobem udělat balanční test před instalací kamer. Zpracování provozního řádu kamer s uvedenými příklady z praxe.

Jak vypadá kontrola z Úřadu pro ochranu osobních údajů, praktické poznatky a jaké výstupy škola obdrží, s tímto přítomné seznámil pan Martin Rais, pověřenec pro ochranu osobních údajů a manažer kybernetické bezpečnosti z odboru kanceláře ředitelky úřadu Karlovarského kraje.

Poslední blok byl zaměřen na praktickou část. Pan Jan Beran, autorizovaný projektant ČKAIT, autor řady projektů školských zařízení napříč ČR, ukázal v příspěvku několik konkrétních praktických ukázek zpracování kamerových systémů v souladu s nařízením GDPR i související legislativou. Důvody, proč je důležité mít dobře zpracovaný projekt na instalaci kamerového systému. Co projekt zahrnuje a jaké změny může škola provést a za jakých podmínek.

Následně Mgr. Pavel Janus, ředitel ISŠTE Sokolov, poukázal ve své prezentaci, na praktické uplatnění GDPR a kamerového systému. Ačkoli během několika let se jeho škola mnohonásobně zvětšila, díky sloučením některých zaniklých škol, musel si s touto skutečností poradit a zajistit stejný standard pro všechny školské objekty.

Karlovarský kraj v posledních dvou letech zajistil jednotnou implementaci kamerových systémů do škol zřizovaných krajem. V některých případech není kamerový systém využíván dle technických schopností a původního záměru kraje, proto byl zařazen i příspěvek firmy Euroalarm a.s., která je dodavatelem kamerových komponentů. Byly předvedeny praktické ukázky z výstupů. Posluchači se mohli vyjádřit k problematice se kterou se setkávají, popřípadě dotázat konkrétních řešení.

Na závěr vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Karlovarského kraje Mgr. Roman Sviták pronesl závěrečné poděkování.

Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola všem 65 přítomným poděkoval a odkázal na QR kód z pozvánek, kde najdou účastníci semináře všechny prezentace ve formátu *.pdf.

Dle hodnotících dotazníků, které měli posluchači k dispozici, vyplývá, že seminář měl velmi pozitivní ohlas. Příspěvky byly přínosné a témata praktická.

 

Za Asociaci bezpečná škola: Jitka Sladká

 

 

Další info MVČR: Seminář Bezpečná škola, kamerový systém a GDPR