Vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 tento

neinvestiční dotační program

„Podpora zabezpečení
mateřských škol a základních škol
tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

 

Její získání není komplikované  a členům Asociace  pomůžeme s vyplněním a kontrolou potřebné dokumentace. Dotace je omezená  financemi.

Žádost bude podána v elektronické podobě na webové adrese:
https://is-bezpecnost.msmt.cz, a to v období od 1.5. 2017 do 31. 5. 2017.

Zajímavou nabídkou pro Vás je členství jednotlivých školských zařízení  či dodavatelů v Asociaci bezpečná škola.

Asociace formou aktivní spolupráce pravidelně informuje členy o aktuálním dění, poskytuje vedení a nezbytné materiály v oblasti řízení  této specifické bezpečnosti. Pořádá semináře  a konference.

Součástí členství jsou  komplexní vstupní materiály k řízení bezpečnosti.

Metodika asociace je nastavena přesně dle ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení  (na jejímž vzniku se členové Asociace podíleli jako členové komise) a zpracována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality.​

Asociace (její zakladatelé a členové) jsou v dané problematice řešiteli projektů Bezpečná škola v rámci Karlovarského kraje,  projektu „Ozbrojený útočník ve škole“  kraje Jihočeského a desítek dalších  bezpečnostních auditů a návrhů metodiky napříč Českou republikou.

Více informací o dotaci naleznete zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dotace-a-granty

Potřebné podklady ke stažení:

Přílohy_k_vyhlášení
Minimální standard bezpečnosti – pracovní aktualizace
Vyhlášení 2017