Untitled

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

XIV. ročník konference PPRCH (2017)

18.9.2017 do 19.9.2017

Datum konání: 18.-19.9.2017
Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Albertov 4, Praha 2

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Letošní konferenci provází dvě zásadní změny. Obě dvě jsou logickým vyústěním předešlých konferencí, a to zejména konference 2016. První významnou změnou je dřívější termín konference; s ohledem na časovou kolizi s jinými vzdělávacími akcemi jsme zvolili třetí týden v září, kdy se školní rok teprve dostává do svých „obrátek“. Druhou změnou je i přesídlení konference, kdy po 13 letech se stěhujeme z původních prostor Magistrátu hlavního města Prahy do akademického prostředí Univerzity Karlovy. V loňském roce byl počet účastníků již nad kapacitu uvedených prostor, a i počet přihlášených příspěvků nám nedával možnost větší flexibility. Doufám, že obě tyto změny přijmete s pochopením, neboť zvyšování kvality konference je naším společným cílem.

Program konference

18.9.2017 (pondělí)

9:30 – 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje: Michal Miovský

Pozváni byli:

 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ministr zdravotnictví
 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA – primátorka hlavního města Prahy
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje
 • Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. – ředitelka VFN v Praze
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF UK
10:00 – 10:45
Hlavní sál
Úvodní referát / moderuje: Roman Gabrhelík
 • Skácelová, L, Exnerová Jírová, M.: Prevence v resortech jako součást jedné skládačky
10:45 – 11:05
Hlavní sál
moderuje: Roman Gabrhelík
 • Havlíková, J.: Ohlédnutí na X. ročníkem Antifetfestu
11:05 – 11:30
Přestávka (možnost shlédnout posterovou sekci v prostorách budovy)
11:30 – 13:00
Hlavní sál
BLOK I.: moderuje: Lenka Skácelová
 • Budinská, M., Heřmánková, R., Korbel, M, Sklenář, V.: Primární prevence rizikového chování v rámci MŠMT – aktuální informace a perspektivy primární prevence
 • Salavcová, M.: Individuální výchovný program jako nástroj prevence řešení rizikového chování žáků
místnost FarmS 2 (1.patro)
BLOK I.: moderuje: Petr Šmíd
 • Šmíd, P.: Kyberkriminalita
 • Spurný, P.: Pravidla soužití školní třídy jako předpoklad efektivní PPRCh
 • Kulhánek, A.: Jak přistupovat k užívání elektronických cigaret u dětí z pozice pedagogů a preventivních pracovníků?
místnost HistS 5 (2. patro)
BLOK I. / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/1)
místnost FarmS 4 (1. patro)
BLOK I. / workshop
 • Nejedlá, M.: Interaktivní programy pro žáky ZŠ a SŠ
místnost FarmS 3 (přízemí)
BLOK I. / moderuje: Helena Fialová kopie
 • Franková, A., Namyslovová, M.: Systém služeb pro děti a dospívající Prev-Centrum, z.ú.
 • Hricz, M.: Spolupráce v krizových situacích
 • Fialová, H.: (Za)kázaná prevence – Nejez ovoce z tohoto stromu!
13:00 – 14:00
Polední přestávka / obědová pauza
13:30 – 14:00
Speciální blok (OSPRCH)
14:00 – 15:30
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje: Pavel Dosoudil
 • Joklová, K.: Síťování jako prevence ohrožení dítěte
 • Myšková, L., Dosoudil, P.: Supervize v různých rezortech
 • Dvořáková, K.: Kvalita vzdělávání úzce souvisí s osobním zdravím a psychohygienou učitelů: Intervenční projekt prevence stresu a syndromu vyhoření pomocí metody „mindfulness“
místnost FarmS 2 (1.patro)
BLOK II. / Speciální blok společnosti Wolters Kluwer, a.s. / moderuje: Radka Mondeková
 • Hermánková, L., Kubáňková, J.: Pomoc po telefonu – Linka pro rodinu a školu 116 000
 • Musilová, J.: Spolupráce metodika prevence v PPP a školního metodika prevence
 • Kendíková, J.: Školní život žáků s PAS
místnost HistS 5 (2. patro)
BLOK II. / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/2)
místnost FarmS 4 (1. patro)
BLOK II. / moderuje: Helena Fialová
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H.: Rizikové hraní počítačových her u adolescentů v České republice
 • Vavrysová, L., Dolejš, M., Charvát, M., Zemanová, V., Hutyrová, M.: Validita a reliabilita screeningové metody u rizikové skupiny adolescentů
 • Charamza, P., Dvořák, P., Prokop, P., Vranka, M.: Prediktivní modely ohrožení dítěte – Nadace Sirius Prediktivní modely ohrožení dítěte – Nadace Sirius
místnost FarmS 3 (přízemí)
BLOK II. / workshop
 • Cupalová, L., Zedníková, D.: Spolupráce metodika prevence PPP Brno a OSPOD
15:30 – 16:00
Přestávka
16:00 – 17:30
Hlavní sál
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / moderuje: Tomáš Koníček
 
 • Koníček, T.: Norma prevence kriminality ČSN 73 4400 k bezpečnosti ve školách a její aplikace
 • Sladký, L.: Posouzení stavu bezpečnosti škol a školských zařízení prostřednictvím bezpečnostního auditu
 • Fára, M.: Praktické zkušenosti – spolupráce zřizovatelů s Asociací bezpečná škola a Policií ČR
 • Fous, M.: Bezpečnostní opatření v naší škole
místnost FarmS 2 (1.patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / moderuje: Tomáš Koníček
 • Havlíková, J.: Systém školské primární prevence v hl. m. Praze
 • Hamplová, V.: Protidrogová politika v hl. m. Praze
 • Žufníček, J., Gricová, J., Dosoudil, P.: Dotazníkové šetření rizikového chování u žáků pražských škol
místnost HistS 5 (2. patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/3)
místnost FarmS 4 (1. patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Dvořáková, K.: Jak efektivně předcházet stresu a vyhoření (nejen) u učitelů: Interaktivní workshop zaměřený na metodu „mindfulness“
místnost FarmS 3 (přízemí)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Machačová, J., Kohoutek, L.: Formální a neformální role v PPRCh
18:00
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2 (Akademický klub „Fausťák“)

 

 

 

19.9.2017 (úterý)

9:00 – 10:30
Hlavní sál
moderuje: Marie Nejedlá
 • Zvadová, Z., Nejedlá, M.: Dopravní výchova dospívajících – výsledky projektu podpory zdraví
 • Košťálová, A., Niklová, A.: Školní stravování jako součást prevence vzniku nadváhy, obezity a jiných preventabilních chronických neinfekčních nemocí – projekt Zdravá školní jídelna
 • Stehlíková, M.: Primární prevence na 1. stupni základních škol – zkušenosti, příklad dobré praxe
místnost FarmS 2 (1.patro)
workshop
 • Klabanová, E.: Otevřené dny pro školy
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /1)
místnost FarmS 4 (1. patro)
volný prostor
místnost FarmS 3 (přízemí)
workshop
 • Milerová, A.: Primární prevence HIV /AIDS – příklad dobré praxe
10:30 – 11:00
Přestávka
11:00 – 12:30
Hlavní sál
moderuje: Veronika Pavlas Martanová
 • Pavlas Martanová, V., Smetáčková, I.: Jsou čeští učitelé a učitelky ohroženi syndromem vyhoření?
 • Štefačáková, M., Janovská, M., Gajdošová, B.: Analýza potrieb lektorov v oblasti preventívnych programov
 • Štorcová, M., Vilímková, S.: Cyklus přednášek „Dospívám…“
místnost FarmS 2 (1.patro)
workshop
 • Burýšková, I., Prokopová, L.: Skládanka jménem PEDAGOG
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /2)
místnost FarmS 4 (1. patro)
workshop
 • Baumová, K., Lukešová, H.: Co je Tvoje, to je moje, aneb úcta k osobnímu vlastnictví
místnost FarmS 3 (přízemí)
workshop
 • Milerová, A.: Hravě o prevenci
12:30 – 13:30
Polední přestávka
13:30 – 15:00
Hlavní sál
moderuje: Jaroslav Šejvl
 • Petr, J.: Suchej únor – prevence, která lidem zachutnala
 • Jára, M.: Muži a alkohol: Jak vybočit ze stereotypu
 • Šejvl, J.: Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – zásadní změna legislativy (tzv. „tabákový“ zákon)
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /3)
15:00 – 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference

Více informací zde:

Podrobnosti

Zahájení:
18.9.2017
Ukončení:
19.9.2017