Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Bezpečnost školského zařízení v kontextu ČSN 73 4400

2.9.2022 od 9:00 do 14:00

Pozvánka na seminář

„Bezpečnost školského zařízení v kontextu ČSN 73 4400 Prevence kriminality, agrese žáků ve školách jako bezpečnostní riziko.“

Datum konání: 2. září 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Praha – Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 – Vršovice, v budově České pošty
Pořádá: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Asociace bezpečná škola, VISK

Publikace: Součástí semináře je pro účastníky zdarma nová publikace „Manuál bezpečné školy“, která zajímavým způsobem ukazuje současné trendy v oblasti bezpečné školy.

Přihlášení na seminář: https://visk.cz/seminare/7726-bezpecnost-skolskeho-zarizeni-agrese-zaku-ve-skolach-jako-bezpecnostni-riziko

Čas: Program
09:00 – 09:05 Zahájení, organizační pokyny
09:05 – 09:15 Úvodní slovo – Mgr. Filip Gundza, vedoucí oddělení prevence kriminality Středočeského kraje
09:15 – 09:50 Komplexní přístup k bezpečnosti osob ve školním prostředí, současný směr v bezpečné škole dle Ministerstva vnitra – JUDr. Milan Fára, vrchní ministerský rada, odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra
09:50 – 10:25 Bezpečnostní technika ve školáchuplatnění v kontextu režimu – JUDr. Tomáš Koníček, externí spolupracovník Ministerstva vnitra a nezávislý bezpečnostní specialista
10.25 – 10.35 Přestávka na kávu
10:35 – 11:10 Tři pilíře bezpečné školy dle ČSN 73 4400 a současných zkušeností s agresí ve školách – v kontextu nasbíraných odpovědí z ankety mezi cca 600 ti školami – Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola
11.10 – 12.00 Psychologie vnímání násilí jako řešení problémů, varovné signály – jak včas a správně odhadnout míru nebezpečí. Co je objektivní a subjektivní riziko? Jaké jsou varovné signály? Odhad rizikové chování a jeho nebezpečnost. – Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.
12.00 – 12.30 Přestávka na občerstvení
12:30 – 13.05 Kolize bezpečnostních norem ve škole v kontextu stále se zpřísňujících požárních norem – obrázky viděné v praxi škol, kdy škola ohrožuje životy osob uvnitř školy – Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola
13.05 – 13.35 Standardní postupy při mimořádné události a metodika U-S-B – Bc. Jitka Sladká, lektorka nácviků ve školách, Asociace bezpečná škola
13.35 – 13.50 Výhledové aktivity Středočeského kraje ke zodolňování škol do roku 2024

Mgr. Filip Gundza, vedoucí oddělení prevence kriminality Středočeského kraje

13.50 – 14.00 Ukončení semináře, diskuse u kávy

 

Podrobnosti

Datum:
2.9.2022
Čas:
9:00 do 14:00