Untitled

Načítám Akce

« Všechny Akce

Aktuální bezpečnosti hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především

7. září do 8. září

Odborný vzdělávací seminář 7. – 8. září 2022 Nesuchyně

Nynější společnost se nachází ve velice turbulentním období. Bezpečnost se stává mnohem více v soudobé společnosti relevantním pojmem, neustále se dynamicky vyvíjí, nestagnuje, nýbrž představuje tzv. „živý organismus“. Jeho vývoj reaguje na bezpečnostní hrozby a z nich plynoucí rizika, jež jsou mnohdy hybridního charakteru. Tento seminář představuje jakýsi stručný exkurz a pohled na současné nejpalčivější bezpečnostní výzvy optikou odborníků ze státní správy, významných zástupců akademické sféry, a také bezpečnostní komunity.

Středočeský kraj si je vědom dynamické doby a z ní linoucích se nových bezpečnostních témat, kterým je namístě věnovat náležitou pozornost, proto staví na edukaci o těchto tématech a sdílení dobré praxe. V neposlední řadě na preventivních aktivitách, jež mají za úkol snižování kriminality na území kraje, zvyšování subjektivního pocitu bezpečí občanů kraje, včetně jeho návštěvníků a v konečném důsledku má naplňovat vizi „bezpečného kraje“.

Místo konání: Hotel LIONS NESUCHYNĚ 31
Pořádá: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Asociace bezpečná škola, VISK

Registrace: https://visk.cz/seminare/7727-dvoudenni-odborny-seminar-aktualni-bezpecnostni-hrozby-optikou-stredoceskeho-kraje-prevence-predevsim-nesuchyne

Program semináře 7.- 8. září 2022 Nesuchyně

7. září 2022  
10:00 – 10.15 Zahájení semináře – Středočeský kraj, Asociace bezpečná škola, VISK. Mgr. Roman Sviták, SČK, Odbor bezpečnosti a krizového řízení
10:15 – 10:45 Normy prevence kriminality a jejich uplatnění a vyžadování při výstavbě, plánování a rozvoji měst a obcí Ing. Libor Sladký, Asociace bezpečná škola, JUDr. Milan Fára– Ministerstvo vnitra ČR, vrchní ministerský rada
10:45 – 11:15 Aktuální trendy v oblasti radikalizace a extremismu

 

doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, FBI ČVUT
11:30 – 12:10 Sportovní utkání a přesun fanoušků – dopad na bezpečnost ve městě

 

Mgr. Bc. Kamila Muziková Vávrová, LL.M.. Inpos s.r.o.

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M., VŠ Cevro Institut

13:30 – 14:10 Obchodní domy a život mládeže jako forma hrozby v kontextu prevence kriminality Jaromír Průša, Předseda Asis International CZ/SK

 

14:10 – 15:10 Uprchlická krize a její dopad na bezpečnost

 

kpt. Bc. Vít Boček, PČR, Odbor centrální analytiky úřadu služby kriminální policie a vyšetřování
15:30 – 16:10 Uprchlíci – pohled ze strany poskytovatelů humanitární pomoci a Ukrajinců – interview Jan Muzika, …., Bc. Jitka Sladká, ABŠ
16:10 – 16:50 „Inteligentní a analytické funkce kamerových systému podporované z dotačního programu MV“ JUDr. Milan Fára – Ministerstvo vnitra ČR, vrchní ministerský rada
16:50 – 17:10 Psychologie vnímání násilí jako způsobu řešení problémů Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M., FBMI ČVUT
17.10 – 18.00 MKDS a implementace na Městské Policie Aleš Matějíček
  8. září 2022
9:00 – 9:30 Města a obce jako zřizovatele domovů pro seniory a jejich bezpečnost

 

Ing. Libor Sladký, Aleš Matějíček
9:30 – 10:00 Bezpečnost a sociální klima ve školách v kontextu prevence kriminality Ing. Libor Sladký, Asociace bezpečná škola
10:30 – 11:30 Prevence kriminality ve veřejných budovách a školách formou systematické přípravy a metoda U-S-B Bc. Jitka Sladká, Asociace bezpečná škola
11:30 – 12:00 Vize a cíle Středočeského kraje

 

Mgr. Filip Gundza, vedoucí oddělení prevence kriminality Středočeského kraje

Registrace na seminář je možná nejpozději do 31. 08. 2022 nebo do vyčerpání kapacity prostor na uvedeném odkazu: https://visk.cz/seminare/7727-dvoudenni-odborny-seminar-aktualni-bezpecnostni-hrozby-optikou-stredoceskeho-kraje-prevence-predevsim-nesuchyne

Kontakt pro dotazy: Mgr. Filip Gundza,
vedoucí oddělení prevence kriminality Středočeského kraje

tel.: 257 280 490 / +420 607 050 664
e-mail: gundza@kr-s.cz

Podrobnosti

Zahájení:
7. září
Ukončení:
8. září