Untitled

Načítám Akce

« Všechny Akce

Aktuální bezpečnosti hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především

3. listopadu do 4. listopadu

Termín konání: 3. – 4. listopadu 2022
Začátek: čtvrtek 3. 11. 2022 v 10:00 hod.
Ukončení: pátek 4. 11. 2022 ve 12:00 hod.
Místo konání: Nesuchyně u Rakovníka, Hotel Lions, Nesuchyně 31
www.stredisko-nesuchyne.cz
Vystoupí: zástupci MV ČR, odborníci z řad Asociace bezpečná škola, vedoucí oddělení prevence kriminality KÚSK, zástupci Policie ČR, zástupci akademické sféry…

Dvoudenní odbornou konferenci s názvem Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především pořádá Středočeský kraj Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚSK, Asociace bezpečná škola z.s. a Vzdělávací institut Středočeského kraje.

Cíl konference:
– pohled na nejpalčivější bezpečnostní výzvy optikou odborníků ze státní správy, zástupců akademické sféry a odborníků z bezpečnostní komunity
– sdílení dobré praxe preventivních aktivit vedoucích k naplňování vize bezpečného kraje.

Registrace: https://visk.cz/seminare/8012-odborna-konference-aktualni-bezpecnostni-hrozby-optikou-stredoceskeho-kraje-prevence-predevsim-nesuchyne

 

 

Výběr z témat dvoudenní konference:
– Normy prevence kriminality a jejich uplatnění a vyžadování při výstavbě, plánování a rozvoji měst a obcí (Ing. Libor Sladký, ABŠ z.s.)
– Sportovní utkání a přesun fanoušků – dopad na bezpečnost ve městě (Mgr. Kamila Muziková LL.M., Inpos s.r.o.)
– Obchodní domy a život mládeže jako forma hrozby v kontextu prevence kriminality (Jaromír Průša, předseda Asis International CZ/SK)
– Uprchlická krize a její dopad na bezpečnost (kpt. Bc. Vít Boček, Policie ČR)
– Uprchlíci – pohled ze strany poskytovatelů humanitární pomoci (Jan Muzika, Bc. Jitka Sladká – ABŠ z.s.)
– Psychologie vnímání násilí jako způsobu řešení problémů (Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M., FBMI ČVUT)
– Kamerové systémy podporované z dotačního programu MV (zástupce MV ČR)
– MKDS a implementace na Městské policii (Aleš Matějíček)
– Města a obce jako zřizovatelé domovů pro seniory a jejich bezpečnost Ing. Libor Sladký, Aleš Matějíček)
– Bezpečnost a sociální klima ve školách (Ing. Libor Sladký, ABŠ z.s.)
– Prevence kriminality ve veřejných budovách a školách (Bc. Jitka Sladká, ABŠ z.s.)
– Vize a cíle Středočeského kraje (Mgr. Filip Gundza, vedoucí odd. prevence kriminality SK)

Informace ke kurzu

Cílová skupina:
manažerům prevence kriminality z obcí s rozšířenou působností, zástupcům a zastupitelům měst a obcí, manažerům prevence kriminality na krajské a místní úrovni

Délka: 2 dny

Poznámka:
Účastnický poplatek 1300,- Kč zahrnuje ubytování a stravu a bude uhrazen fakturou.
Fakturu obdrží účastníci akce v den jejího konání.
Prosíme o správné vyplnění fakturačních údajů do přihlášky.

Registrace do vyčerpání kapacity zde: https://visk.cz/seminare/8012-odborna-konference-aktualni-bezpecnostni-hrozby-optikou-stredoceskeho-kraje-prevence-predevsim-nesuchyne

 

Podrobnosti

Zahájení:
3. listopadu
Ukončení:
4. listopadu