Untitled

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

1. Národní preventivní den, Téma: KRIMINALITA, PREVENCE KRIMINALITY A SPOLEČNOST, Brno

19.9.2017 do 20.9.2017

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové.
Dovolte mi, abych vás pozval k účasti na 1. ročníku
NÁRODNÍHO PREVENTIVNÍHO DNE V BRNĚ,
který se pod mottem
KRIMINALITA, PREVENCE KRIMINALITY A SPOLEČNOST
uskuteční v areálu dopravní výchovy a na „zámečku“ Městské policie Brno na pisárecké Riviéře a to v úterý 19. a ve středu 20. září 2017.

Na programu konference určené odborné veřejnosti budou témata: Primární prevence na školách, Bezpečnost občana 1 (veřejný prostor, architektura, domovníci), Bezpečnost občana 2 (situační prevence, forenzní značení, bezpečná škola), Kriminalita, prevence kriminality a nové výzvy, Domácí násilí, Drogová problematika, drogová politika, Extrémismus, terorismus a organizovaný zločin, Probace a mediace v současné společnosti, Vězení, zločin a trest, alternativy, průzkumy, Senioři jako riziková skupina obyvatel, Minority, migrace a integrace, Brněnská deklarace. Případné příspěvky k jednotlivým tématům mohou být v rozsahu maximálně 15 minut. V tuto chvíli již není příspěvek nutnou podmínkou účasti. Příspěvky, na které se v průběhu konference z časových důvodů nedostane, mohou být se souhlasem autora zveřejněny ve sborníku příspěvků.

Doprovodnou akcí bude výstavka organizací všeho typu, které se zabývají prevencí kriminality v Brně, Jihomoravském kraji i v celé České republice.

Spolupořadatelem je Městská policie Brno. Spolupracujícími organizacemi je Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj, Evropské fórum pro bezpečnost ve městě, Policie ČR, ČKS, ČSS, IKSP, PaMS, řada NNO a VŠ, složky IZS a další. Váš zájem o účast na akci, nebo na prezentaci (v tom případě se stručným životopisem a anotací příspěvku) nám sdělte nejpozději do středy 31. května 2017 na e-mail: prevkrimi@brno.cz nebo jaburek.stanislav@brno.cz či na adresu Koordinační centrum prevence, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, nebo volejte na telefon +420 54217 3807, kde vám odpovím na vaše dotazy a sdělím další informace.

Organizátoři si vyhrazují právo upravit obsah a rozsah jednotlivých témat konference podle aktuální situace.

Těším se na vás a na vaši návštěvu v Brně!

 

Předběžný návrh programu 1. Národního preventivního dne

  1. září 2017
Hlavní sál Učebna A Učebna B
Čas: 9:00 – 10:00, prezence
Čas: 10:00 – 11:00

První plenární zasedání

Chovanec, Barbořík, Scheinost, Loutocký, představitel za město Brno, představitel za Jm Kraj

Kulturní vystoupení: Coracao de Capoeira

Čas: 11:00 – 12:00

Přestavba na polední přestávku s občerstvením

Čas: 11:00 – 12:00

Primární prevence na školách

Skácelová, Klusoňová, zástupce MŠMT a zástupce P ČR

Čas: 11:00 – 12:00

Bezpečnost občana 1

Pospěch, Fiala, Schmeidler

 

Čas: 12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

Čas: 13:00 – 13:30

Přestavba na panelovou diskusi

Čas: 13:30 – 15:00

Panelová diskuse: Kriminalita, prevence kriminality a nové výzvy

Večerka, Barbořík, Gjuričová, Jabůrek, zástupce EFUS

Čas: 13:30 – 15:00

Domácí násilí

Buriánek, Podaná, Koudelková, Skoumalová, Kalibová

 

 

Čas: 13:30 – 15:00

Drogová problematika, drogová politika

Vobořil, Šustrová, Zeman, Skácel, Přecechtěl (?)

Čas: 15:30 – 17:00

Panelová diskuse: Extrémismus, terorismus a organizovaný zločin

Holas, Cejp, Lebeda, Mareš, Smolík

Čas: 15:30 – 17:00

Probace a mediace v současné společnosti

Bureš, Matoušková, Tomášek, Klusák

Čas: 15:30 – 17:00

Vězení, zločin a trest, alternativy, průzkumy

Jiřička, Marešová, Rozum, Rosenberg

Čas: 17:30 – 19:00

Přestavba na večerní program s občerstvením

 
Čas: 19:30 – 22:00

Večerní program s občerstvením, a kulturní program

 

 

  1. září 2017
Hlavní sál Učebna A Učebna B
Čas: 9:00 – 10:00, prezence
Čas: 10:00 – 11:30

Panelová diskuse: Senioři jako riziková skupina obyvatel

Fiala, Mazalová, Štěpánková, zástupce EFUS (prac. skupina Senioři)

Čas: 10:00 – 11:30

Minority, migrace a integrace

Scheinost, Kepka, Jurčík, (?)

 

Čas: 10:00 – 11:30

Bezpečnost občana 2

Koníček, Pidrmanová, Kolářík, Sladký

 

Čas: 12:00 – 13:00

Druhé plenární zasedání a „Brněnská deklarace“

Scheinost, Barbořík, zástupce EFUS

 

 

Podrobnosti

Zahájení:
19.9.2017
Ukončení:
20.9.2017