Bezpečnost a svoboda – hledání vyrovnaného řešení

Rádi bychom vyvolali nekonfliktní diskusi k tématu níže. Celá řada škol, včetně školy kam chodí moje děti, nastavila omezení pro vstup rodičů a doprovázejících osob. Důvodem je bezpečnost dětí ve škole a jako rodiče omezení respektujeme. Ráno doprovodím své dítě ke vstupu do školy. U dveří stojí dohledová služba, rozloučím se a do školy nevstupuji. Naše škola má tímto způsobem ošetřen pohyb „cizích“ osob v budově a vytváří tím bezpečnější prostředí pro moje dítě. Příběh níže nicméně popisuje stav, který lze označit jako šikanu mezi dětmi. Bez dalších informací nelze objektivně hodnotit, jak ji jednotlivé strany (ne)zvládli. V každém případě byla výsledkem vyhrocená situace.

Je podle vás omezení vstupu rodičů do školy při doprovodu dítěte rozumný způsob zajištění bezpečnosti, nebo by se měli rodiče po škole pohybovat zcela svobodně bez omezení? Děkujeme za vaše názory.

 

Rodiče dostali pokutu za vodění školaček až do třídy. Úřad sankci zrušil

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se zastal rodičů, kteří dostali od radnice v Nové Pace na Jičínsku pokutu za to, že navzdory nařízení ředitele základní školy občas doprovázeli své dcery na prvním stupni až do školní třídy. Původní rozhodnutí krajský úřad zrušil a přestupkové řízení zastavil, uvedla na webu Liga lidských práv.

Mezi rodinou, učitelským sborem a třídním kolektivem v roce 2019 opakovaně docházelo k různým neshodám. Spolužáci se dívkám údajně vysmívali, schovávali jim věci a podobně. Rodiče se proto rozhodli své dcery do školní třídy doprovázet osobně.

Městský úřad Nová Paka to označil za schválnost, kterou rodiče údajně úmyslně narušovali občanské soužití. Udělil jim pokutu za vstup do školní budovy, protože porušili nařízení ředitele školy, který vstup do budovy zakázal kvůli zajištění bezpečnosti žáků. Rodiče měli včetně nákladů přestupkového řízení zaplatit šest tisíc korun.

Rodině nabídla právní pomoc Liga lidských práv a proti pokutě podala odvolání. Podle ní nemělo rozhodnutí městského úřadu oporu v právu, protože rodiče neporušili žádný právní předpis, nikomu neublížili ani nikoho neohrozili.

 

 

„Pouze vykonávali své ústavně zaručené rodičovské právo na péči a výchovu svých dětí. Naopak škola svým jednáním rodičům toto právo v rozporu s právním řádem omezila. Proti rozhodnutí úřadu jsme se s klienty odvolali,“ uvedli zástupci Ligy lidských práv.

Krajský úřad uznal, že ředitel školy je odpovědný za bezpečnost všech žáků i svých zaměstnanců a za tímto účelem může přiměřeně upravit vnitřní režim školy. „Ovšem školní řád nelze chápat jako zákonný podklad pro omezení rodičovských práv zaručených Listinou základních práv a svobod,“ uvedla liga.

Krajský úřad věc uzavřel tím, že jednání rodičů postrádalo základní formální znak přestupku, a to protiprávnost, neboť rodiče svým doprovodem nikomu neškodili, nikoho neohrožovali a nenarušovali výuku. Právo rodičů na péči a výchovu o jejich děti může být podle úřadu omezeno jen na základě zákona přes soudní rozhodnutí.

„Rozhodnutí a zveřejnění případu je důležité proto, aby se podobné incidenty neopakovaly, a to jak v této konkrétní škole, tak jakékoli jiné,“ uvedl právník Ligy lidských práv Karel Lach.

Autoři: ČTK, kvi
Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/pokuta-rodice-doprovod-dite-liga-prav-skola-nova-paka-urad.A210415_105204_hradec-zpravy_kvi

 

Další příspěvky ke čtení:


Evropský bezpečnostní standardu pro školy je opět blíže k cíli
17.února 2021 se konal virtuální meeting aktivních členů mezinárodní pracovní skupiny (odborně označované jako WG3 CEN/TC 325), která připravuje textaci Evropského bezpečnostního standardu pro školy ...
Čtěte více...
MŠMT pořádá panelovou diskusi Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost dětí
Panelovou diskusi pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Panelová diskuse by měla přispět ...
Čtěte více...
Kurz základů rizikového chování na internetu Bezpečně v kyber!
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  zveřejnil aktualizovanou verzi kurzu základů rizikového chování na internetu „Bezpečně v kyber!“. Tiskovou zprávu ke zveřejnění  kurzu naleznete zde: ...
Čtěte více...
Výstupy z ankety – Otázky č. 8
Otázka č.8 Zaznamenali jste v posledních 3 letech následující události? Komentář: Otázka se ptá na vnější a zjevné projevy agrese vůči pedagogům. Z tohoto hlediska se ...
Čtěte více...
Gaming, kyberpornografie nebo kyberšikana – hrozby pro děti v době (post)covidové
Z průzkumu mezi základními a středními školami, jehož hlavním koordinátorem byla Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, mj. vyplývá, že tuzemské školství ...
Čtěte více...