# Kyber&prevence se vyplatí!

V oblasti kybernetické kriminality se při výhledu kyber-prevence nedá ani v roce 2022 očekávat, i s ohledem na potřebu rostoucí digitalizace společnosti – jako žádoucího celospolečenského jevu, že kyberrizika a kyberhrozby budou nyní  ubývat.

Dopadem, i v důsledku takového setrvalého nárůstu, je potřebné naopak hovořit o dlouhodobém zvyšování kyberkriminality a nedá se tedy ani očekávat snižování iniciativy, pokusů a snah pachatelů – kyberhackerů, kyberpredátorů, agresorů. Obecně se tedy v současné predikci vývoje nedá mluvit o možném snižování celospolečensky nežádoucího kyberjednání, fenoménů a jevů.

Prevencí je „být dobře připraven.“ Kyberprostor se týká nás všech bez výjimky!

Co se týče konkrétních rizik a hrozeb, abychom se neustále netočili v začarovaném a bludném kruhu vlka a beránka / pachatele a oběti.

 

Ilustrační obrázek. Zdroj: Freepik

 

U dětí a i dalších zvlášť zranitelných skupin:

je také potřebné i v tomto roce sledovat, co na internetu dělají a kde a jak bezpečně se zde pohybují!

  • kolik hodin tráví na všech digitálních technologiích
  • jakým způsobem tento čas zde tráví
  • co využívají nejčastěji a proč i k čemu
  • jaké jim to způsobuje prožitky – v aktuální chvíli i v dlouhodobějším období
  • zda zde sdílejí své pocity, s kým, kde konkrétně i jakou formou
  • proč si zde hledají zábavu a jakou apod.

Vychovatelé a rodiče by se měli zajímat o dění na sociálních sítích do hloubky.  Je potřebné, aby s dětmi o uvedeném dění komunikovali a to do hloubky, proto je velmi potřebné motivovat ke vzdělávání samotné rodiče. Určitě je vhodné, aby tato komunikace neměla pro děti charakter tlaku a nepříjemné povinnosti, to by mohlo mít spíše demotivující efekt, ale aby prostě rodič dokázal projevit aktivní a upřímný zájem a vzájemně spolu s dítětem interagoval i mu alespoň trošku v kyberprostoru stíhal, motivoval jej k pozitivnímu užívání technologií i smysluplnému využití prvků a nástrojů digitalizace.

Buďme tedy prosím i v oblasti kyberprostoru v tomto roce pozorní, všímaví i obezřetní, tak abychom si v klidu a pohodě mohli naplno užívat výhod, které nám kyberprostor přináší, ale abychom se také byli schopni účinně bránit i reagovat na možná rizika.

Autor: Lucie Kosová

Celý článek ke čtení: zde

 

Další příspěvky ke čtení:


Útok na škole v Sedlčanech: Čtrnáctiletý chlapec napadl nožem své spolužáky
Čtrnáctiletý chlapec ve čtvrtek na základní škole v Sedlčanech na Příbramsku napadl nožem své dva spolužáky. Způsobil jim povrchová zranění, která si nevyžádala lékařské ošetření ...
Čtěte více...
Plzeň hostila Národní dny prevence, připravila je v 3D prostředí
V unikátním 3D světě, vytvořeném virtuálně pro 3. ročník odborné konference Národní dny prevence, jednali v uplynulých dnech on-line prostřednictvím svých avatarů zástupci krajů, měst ...
Čtěte více...
Jak na bezpečí ve škole
Doba (po)covidová z pohledu prezidenta Asociace bezpečná škola Libora Sladkého Naše děti tráví od útlého věku do dospělosti třetinu dne ve školském zařízení. Jak je ...
Čtěte více...
Jak přežít teroristický útok střelnou zbraní? Radí bývalý příslušník 601. skupiny speciálních sil
Útok střelnou zbraní, je na rozdíl od útoku pomocí výbušniny „chirurgičtější“, je přesněji cílený, své cíle si mohou teroristé vybírat a celý útok trvá déle ...
Čtěte více...
Starosta: Chlapec, který brutálně pobodal spolužáka, se do místní základní školy již nevrátí
Na začátku června došlo na základní škole v Jiráskových sadech k události, která otřásla příbramskou veřejností. Dvanáctiletý chlapec zde pobodal svého spolužáka. Jak se později ...
Čtěte více...