Anketní průzkum nastavení bezpečného prostředí

Anketní průzkum nastavení bezpečného prostředí

V roce 2023 Asociace bezpečná škola (ABŠ) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a vysokou školou provedla rozsáhlý anketní průzkum mezi pěti tisíci školami po celé České republice. Tento průzkum navazuje na podobnou anketu z roku 2021 a je zaměřen na hodnocení nastavení bezpečného prostředí a bezpečnostních incidentů ve školách. Díky tomu, že anketa byla ukončena před tragickým útokem na Fakultu filozofické Univerzity Karlovy, její výsledky nejsou ovlivněny silnou emoční reakcí, kterou tento incident vyvolal v ČR.

Náhled na publikaci z průzkumu je volně dostupný na webových stránkách Asociace bezpečná škola a je přístupný zde ke stažení. V rámci průzkumu byla sestavena sada otázek, které umožňují porovnání s výsledky z roku 2021, a zároveň byly zahrnuty nové otázky reflektující aktuální hrozby a témata, jako jsou varovné signály potenciálních bezpečnostních rizik.

Výsledky ankety budou postupně zveřejňovány od března, doplněné odbornými komentáři bezpečnostních expertů. K analýze a interpretaci dat přizvala ABŠ odborníky z Mezinárodního bezpečnostního institutu a akademiky zaměřující se na varovné signály a psychologii, což umožní hlubší porozumění zjištěným trendům a identifikaci efektivních opatření pro zlepšení bezpečnosti ve školách.

Tento průzkum tak představuje další krok k posílení bezpečnosti ve školách a zvyšování povědomí o důležitosti prevence a adekvátní reakce na potenciální hrozby.

Pokud vás zajímá na co jsme se ptali, níže náhled na jednotlivé otázky: