Zástupci ABŠ byli pozváni na mezinárodní workshop v Bratislavě

Dne 21. března 2023 se uskutečnil v Bratislavě mezinárodním workshop s názvem „Ochrana měkký cílů“ se specifickým zaměřením na vzdělávací objekty (školy), který pořádalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky společně s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

V úvodu semináře měl prezentaci Damián Imre, viceprezident Policajného zboru SR na téma „Ochrana mäkkých cieľov – Pilotný projekt – bezpečnostná analýza základných a stredných škól v SR“. Po té vystoupil Josef Halcin (ředitel odboru prevencie kriminality kancelaria ministra vnitra SR), který představil „Možný postup prípravy Národnej stratégie ochrany mäkkých cieľov a akčného plánu na roky 2023 – 2027.

Českou republiku zde svými příspěvky reprezentovala řada odborníků a mezi pozvanými řečníky byli i zástupci Asociace bezpečná škola. Jitka Sladká a Libor Sladký v Bratislavě vystoupili s příspěvkem „Bezpečná škola, prevence především“, kde shrnuli několikaleté zkušenosti z činnosti ABŠ v českých školách a školských zařízení, z realizace stovky auditů škol a vzdělávacích seminářů zaměřených na téma bezpečnosti ve škole.

Česká delegace a Josef Halcin (ředitel odboru prevencie kriminality kancelaria ministra vnitra SR)

 

Pozván byl také Tomáš Koníček, který stál u zrodu normy pro prevenci kriminality ve školách a školském prostředí. Představil nejen tuto normu, ale také především nyní již platnou evropskou normu na jejímž vzniku se podílel.

Např. Ministerstvo vnitra ČR zde mělo zástupce dvou odboru, a to odboru prevence kriminality (OPK) a odboru bezpečnostní politiky (OBP). Milan Fára (OPK) na workshopu mluvili o „Aplikaci Normy ČSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení, do praxe“, Dominika Králová (OBP) sdělila přítomným „Zkušenosti s ochranou měkkých cílů v České republice.

Mezi českými přednášejícím byl také Jan Macura z Policejní akademie ČR, který hovořil na téma „Vývojové etapy a nasazení policejních sil v místě útoku na měkký cíl“ nebo Lukáš Kotek z University Tomáše Bati Zlín, který se zabýval tématem „Výzkum a praxe v oblasti ochrany měkkých cílů v ČR“.

 

 

Autor: ABŠ