Školy potřebují psychology, ministerstvo slibuje pomoc

Školy potřebují psychology, ministerstvo slibuje pomoc

Odborníci z Asociace bezpečná škola mají ze své dlouholeté spolupráce se školami po celé ČR, a to jak prostřednictvím bezpečnostních auditu, tak i stovek vzdělávacích aktivit, podobné zkušenosti, jaké zazněly v reportáži, tedy že dětí s psychickými problémy ve školách přibývá. A přestože se školy snaží pro své žáky zajistit odbornou pomoc, často je velmi obtížně dostupná anebo přichází relativně pozdě.

Asociace bezpečná škola se věnuje bezpečnosti škol nejen z pohledu případného útoku z vnějšího prostředí, ale i z možného útoku agresivních či problémových žáků (případně rodičů). A právě narůstající agresivitu některých žáků a jejich případné napadení spolužáků, pedagogů či dalších zaměstnanců školy, aktuálně považuje ABŠ za velmi vážnou hrozbu, což potvrzuji i nedávné incidenty v některých školách.

Asociace bezpečná škola vítá příslib MŠMT, že od roku 2025 budou školní psychologové financovány dlouhodobě státem, na rozdíl od současného modelu, kdy je podpora škol v této oblasti nesystémová pouze formou grantů či dotací.

Události v regionech (Praha)

Část: Přibývá dětí s psychickými problémy

Video:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/223411000140302/cast/965676/

Přibývá dětí s psychickými problémy. Zdroj: ČT1

Autor: ABŠ