Archive for Září, 2022

Asociace bezpečná škola vydala dvě nové publikace

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Asociace bezpečná škola vydala dvě nové publikace

Jako první Asociace bezpečná škola nabízí zajímavou a odborně fundovanou publikaci s názvem: Manuál bezpečné školy

Publikace má charakter manuálu pro všechny, kdo zodpovídají za bezpečnost na školách a ve školských zařízeních. Manuál předkládá v ucelené a komplexní podobě čtenářům a uživatelům tři základní oblasti poznatků:

– předpisovou základnu pro řízení bezpečnosti na školách a ve školských zařízeních,

– relevantní a prakticky využitelné poznatky z oblasti prevence a řešení krizových či mimořádných událostí (např. útoků) na školách a ve školských zařízeních,

– návody a doporučení pro implementaci normy ČSN 73 4400 sledující předcházení incidentům a mimořádným událostem ve školách a ve školských zařízeních.

Tento komplexní přístup tak činí z naší publikace nejen užitečnou „příručku“ ve smyslu praktických návodů, ale také odborný text, který přináší současné a empiricky ověřené „know-how“ v oblasti teorie, viz např. poznatky k včasné detekci rizikových faktorů v kapitole o varovných signálech ve školním prostředí anebo základní přehled kriminologických přístupů v rámci prevence kriminality.

Zpracovaná publikace se zabývá bezpečností toho nejcennějšího, co máme – našich dětí, a těch, kdo s nimi přicházejí do kontaktu – pedagogů, pracovníků školy a v neposlední řadě i rodičů. Ukáže vám bezpečnost nejen z pohledu teorie a normy, ale také z konkrétních příkladů a možností zavedení do praxe. Tato publikace je zdarma, hradí se pouze poštovné a manipulační náklady 190,- Kč.

Objednávky zasílejte prosím na: info@asociacebezpecnaskola.cz

Kniha vznikla za cenné podpory MV Odboru prevence kriminality a tiskárny MV ČR. Děkujeme.

Ke stažení: 

Obsah publikace: Obsah Manuál bezpečné školy
Ukázkový text: Ukázka 45-48

 

Prevence agrese ve školách a školských zařízeních

Je druhá publikace vydaná pro školy a školská zařízení. Jak vznikla? Oslovili jsme školy a školská zařízení napříč Českou republikou formou on-line ankety a dostali odpovědi od téměř 600 škol. Výsledky ankety zveřejňujeme anonymizované. Poměrně vysoké procento škol v ní odpovědělo, že se setkalo s verbální a někteří i fyzickou agresí žáků a rodičů. Anketa se ve třinácti otázkách zaměřila na nastavení základních bezpečnostních procedur školy a řízení bezpečnosti na základě řízeného procesu nebo pouhé intuice.

Otázky jsme sestavili na základě výstupů stovek bezpečnostních auditů, penetračních testů a seminářů, které jsme na téma bezpečnosti škol a školských zařízení realizovali. Tak jako u každé ankety jsou odpovědi výstupem vnímání situace z pozice odpovídajícího.

S komentovanými výstupy ankety se můžete podrobně seznámit v této publikaci nejen v číslech a grafech. Výstupy z ankety propojujeme s tím, co vidíme v rámci auditů, při kterých často narážíme na rozdíly mezi vnímáním zabezpečení objektu školy z pohledu vedení a zaměstnanců školy a skutečným stavem. Anketa by měla vytvořit nejen obraz bezpečnosti ve školách. Měla by pomoci těm, kdo bezpečnost řeší ke kvalitativnímu posunu při nastavení bezpečnostní prevence. Publikaci získáte za 130,- Kč + poštovné a balné 100,- Kč.

 

Objednávky zasílejte prosím na: info@asociacebezpecnaskola.cz

Ke stažení: 

Obsah publikace: Obsah Prevence agrese ve školách
Ukázkový text: Prevence agrese ukázka