Školy musí být bezpečné

Přes 60 zástupců škol se ve čtvrtek 7. dubna 2022 v krajském školicím středisku na Cejlu zúčastnilo semináře na téma bezpečná škola, který pořádal Jihomoravský kraj.

Ústředními tématy byla bezpečnostní technika ve školách, požární prevence i prevence kriminality. V rámci semináře vystoupil také zástupce Policie ČR pplk. Petr Šamánek, který přednášel o krizové situaci s ozbrojeným útočníkem ve škole.

„Naše země patří mezi nejbezpečnější na světě a také školy v České republice jsou v zásadě bezpečné. Nedávná tragédie byla zcela ojedinělá. Abychom podobným černým extrémům předcházeli, musíme investovat do psychologů, prevence nežádoucích jevů a včasné intervence, což neumožňují dnešní kapacity ve školství. V rámci možností Jihomoravského kraje se snažím, aby se tyto sekce neopomíjely. Nejdůležitější však je bezpečné klima školy,“ říká Jiří Nantl – náměstek hejtmana JMK pro oblast vzdělávání a strategii chytrého regionu.

Během dne vystoupila celá řada expertů. Mezi nimi bezpečnostní specialista Tomáš Koníček, prezident Asociace bezpečná škola Libor Sladký nebo Luděk Vrána z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

 

Zdroj: Jihomoravský kraj