Jak na bezpečí ve škole

Doba (po)covidová z pohledu prezidenta Asociace bezpečná škola Libora Sladkého

Naše děti tráví od útlého věku do dospělosti třetinu dne ve školském zařízení. Jak je ale zajištěna jejich bezpečnost, když s nimi jejich rodiče nejsou? Tímto tématem a praktickými řešeními se zabývá Asociace bezpečná škola, jejíž prezident Libor Sladký odpověděl na několik otázek.

Vnímá Asociace bezpečná škola hrozby navázané na pandemickou situaci?

Již před propuknutím pandemie jsme začali při nastavování bezpečnostní prevence ve školských zařízeních oddělovat situační (emoční) agresi od plánované. Soustředili jsme se i na rizika, která do školy mohou vnést žáci nebo jejich rodiče, nikoliv jenom ozbrojený útočník.

Máme se obávat agrese ve školách?

V roce 2020 jsme k otázkám bezpečnosti a nastavení bezpečnosti dělali anketu mezi 600 školami napříč republikou. Poměrně vysoké procento respondentů v ní odpovědělo, že se setkalo s verbální a fyzickou agresí žáků a rodičů. V září se vrátí děti do škol, pravděpodobně již do klasického režimu. Učitelé budou pracovat s dětmi, které měly k učení doma s rodiči různý přístup a různé možnosti. Budou se lišit vědomostně a chováním. To vnese do škol stresující prostředí. Reálným rizikem je růst verbální či fyzické agrese od žáků, rodičů, a nakonec i učitelů, kteří jsou ve velmi složité situaci. Na konferenci Bezpečná škola 2021 dáme výstupy ankety v tištěné verzi účastníkům k dispozici.

Přinášíte nějaká řešení?

V řadě školských zařízení, a to vyplývá i ze zmíněné ankety, není jasná právní a přesná delegace rolí a postup v případě některých mimo řádných událostí. Ví se přesně, co se má udělat při požáru, ale situaci, kdy rodič přichází do školy rozzlobený kvůli problému svého dítěte, se řeší intuitivně. Už jenom tím, že rodič může přijít do školy kdykoliv a bez problémů také často kamkoliv, se zvyšuje riziko nezvládnutí krizové situace. Aby se nekřičelo na chodbě, vezme učitel(ka) rozčíleného rodiče do kabinetu, kde jsou sami, a problém je na světě. Máme pro školy připraveny pro tyto situace jasné plány postupů. Jen se musí dodržovat.

Autor: Freepik |Popisek: Ilustrační fotografie

Jak k řešení bezpečnosti škol pomohl dotační program Ministerstva vnitra?

Ministerstvo vnitra – Odbor prevence kriminality – již dlouho době dělá osvětu. Jak JUDr. Tomáš Koníček, tak nyní JUDr. Milan Fára společně s námi bezplatně uspořádali desítky vzdělávacích seminářů pro různé obce a kraje v rámci celé republiky. Již od roku 2016 je k dispozici zatím jediný normativní dokument k bezpečnosti škol, a to ČSN 73 4400.

Odbor vypisující tyto dotace (nikoliv Odbor prevence kriminality) v rámci dotačního programu použil metodiku Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle (zkráceně VOMC). Asociace považuje uplatnění této (jinak kvalitní) metodiky pro školy jako nevhodné. Škola není typický měkký cíl, není ani budovou, jako je obchodní centrum či stadion. Není ani typicky zájmovým a rizikovým objektem, jakým jsou například náboženské budovy. Výstupem VOMC je bodové hodnocení, které určuje, jaký druh útoku je pro školu nejvíce pravdě podobný a v jakém čase v rámci dne. Nic ale detailně škole neříká, kde jsou její konkrétní silné a slabé stránky a ani to, jaká má přijmout opatření. A jak již bývá u nás zvykem, veřejné zakázky na VOMC měly zpravidla jediné kritérium, a tím byla cena. Už jen vítězné ceny měly zadavatele varovat, že „zpracovatel“ nepracuje za tak nízké peníze. Vysoutěžené peníze byly často hluboce pod částkou, kterou dotace poskytovaly. V rámci jednoho kraje se vítězná společnost na prvotní virtuální schůzce se školami nechala slyšet, že v rámci VOMC nezdrží osobně školu více než 1,5 hodiny. Za tak krátkou dobu se nedá zpracovat bezpečnostní analýza ani rodinného domu. Reálný přínos ke zvýšení bezpečnosti ve školách je tedy pochybný. Rozdíl mezi VOMC a analýzou dle ČSN 73 4400 asociace vysvětlí na konferenci. Třem školám, které mají VOMC, nabídne zdarma analýzu dle ČSN k porovnání. Věříme, že o tuto nabídku bude zájem.

ZDROJ: PRO města a obce, září 2021