Středočeský kraj uspořádal odborný seminář z oblasti prevence kriminality

Semináře se zúčastnili i zástupci odboru prevence kriminality MV. Lucie Kosová se ve svém příspěvku „Bezpečně a s digitální důvěrou kyberprostorem“ věnovala oblasti prevence kybernetické kriminality z pohledu soft skills (měkkých dovedností). Vyzdvihla důležitost prevence a vzdělávání v kybernetické bezpečnosti jako účinný nástroj prevence i ochrany před rizikovými faktory, jevy i chováním v online prostředí. Dále hovořila o tom,  jakým způsobem preventivně působit, tak, aby bylo možno eliminovat rizikové jevy a kybernetickou kriminalitu narušující vzdělávací proces i výuku ve školách.

Na témata jako „Tvorba preventivních projektů (příklady dobré i špatné praxe)“, „Městské kamerové dohlížecí systémy“ a „Financování projektů prevence  kriminality prostřednictvím dotace z MV“ vystoupili společně  další pracovníci odboru prevence kriminality MV, Milan Fára a Adolf Polák.

Mezi zajímavé příspěvky také patřilo vystoupení ředitele krajského ředitelství  Václava Kučery o nových alternativách podání vysvětlení poškozeného v TŘ prostřednictvím videokonference – POL POINT (historie, vývoj, vize).

S velkým zájmem účastníci konference sledovali i blok Asociace bezpečná škola, kde zazněly tyto příspěvky  „Bezpečná škola v obcích a městech“, „Nový školící program pro školská zařízení a seminář USB „Psychologické aspekty mimořádné situace a její úspěšné zvládnutí z pohledu pedagogů a zaměstnanců školy“.

 

informuje redakce OPK a Milan Fára

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *