Odborný vzdělávací seminář 8.-9. září 2021 Nesuchyně

Asociace bezpečná škola se účastní jako odborný garant akce: Odborný vzdělávací seminář 8.-9. září 2021 Nesuchyně. I v letošním roce je připraven zajímavý program týkající se aktuálních témat z oblasti prevence a bezpečnosti.

 

PROGRAM

Program semináře 8-9. září 2021 Nesuchyně

 

8. září 2021
10:00 – 10.30 Zahájení semináře – Ministerstvo vnitra Odbor prevence kriminality, Asociace bezpečná škola, VISK.
10:30 – 11:10 Bezpečná škola v obcích a městech – Asistenti prevence kriminality (JUDr. Tomáš Koníček) Dohledová služba (Ing. Tereza Pásková)

Audit x VOMC, ČSN 73 4400 (Ing. Libor Sladký)

11:20 – 12:00 Bezpečná škola v obcích a městech,  – Nový školící program pro školská zařízení a seminář USB (Ing. Libor Sladký, Bc. Jitka Sladká)  Psychologické aspekty mimořádné situace a její úspěšné zvládnutí z pohledu pedagogů a zaměstnanců školy. (Bc. Vladimír Tomáš)

 

13:30 – 14:00 Kyberkriminalita z pohledu PČR (kyberkriminalita obecně, kyberšikana, senioři v kyberprostoru, seznámení s novými projekty a trendy v oblasti kyberkriminality), vedoucí oddělení kybernetické kriminality mjr. Bc. Richard Valiček + kpt. Mgr. Jiří Mičola

 

14:00 – 15:00 Workshop, kde budou přednášející připraveni odpovědět na případné dotazy z pohledu PČR

 

15:30 – 17:00 Domácí násilí (aktuální informace, realizované projekty, mobilní aplikace)

Vyšetřování zvlášť zranitelných obětí trestných činů a obětí mravnostních deliktů + speciální výslechové místnosti. OSPP kpt. Mgr. Jindřiška Cestrová, SKPV OOK kpt. Mgr. Jana Peršínová

 

17.00 – 18.30 Tvorba preventivních projektů (příklady dobré i špatné praxe) + městské kamerové dohlížecí systémy+ financováním prostřednictvím dotace z MV

JUDr. Milan Fára a Mgr. Adolf Polák – odbor prevence kriminality MV.

 

  9. září 2021
9:00 – 10.30 Nová alternativa podání vysvětlení poškozeného v TŘ prostřednictvím videokonference – POL POINT (historie, vývoj, vize) – ředitel krajského ředitelství brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA

Bezpečný Kolín – realizace projektu bezpečných měst ve Středočeském kraji, vedoucí OOP Kolín npor. Mgr. Štěpán Tužinčin

 

10:45 – 12.00 Bezpečně a s digitální důvěrou kyberprostorem – Mgr. L. Kosová

Oblast prevence kybernetické kriminality z pohledu soft skills (měkkých dovedností). Prevence i vzdělávání v kybernetické bezpečnosti jako účinné prevence i ochrany před riziky – rizikovými faktory, jevy i chováním. Souvislosti digitalizace a zajištění prevence – kybernetické bezpečnosti ve školách. Jakým způsobem preventivně působit, tak, aby bylo možno eliminovat rizikové jevy a kybernetickou kriminalitu narušující vzdělávací proces i výuku.

 


Potvrzení účasti na odborném vzdělávacím semináři Prevence kriminality ve dnech 8. – 9.9.2021

Začátek konference: 8.9.2021 v 10.00 hod.

Ukončení konference: 9.9.2021 ve 12.00 hod.

Místo konání: Školicí středisko Nesuchyně u Rakovníka, hotel Lions – http://www.stredisko-nesuchyne.cz/

Konferenční poplatek: 900,- Kč, hradí účastníci na základě vystavené faktury (příspěvek na ubytování a stravování). Fakturu obdržíte při příjezdu na akci.

Kontaktní osoba: Ing. Viktória Kubíčková, tel.: 601 370 150, e-mail: kubickova@visk.cz

Odkaz na přihlašovací formulář: KLIKNĚTE ZDE