Technické normy v oblasti bezpečnosti jsou důležité

Naše společnost je stále více konfrontována s různými druhy hrozeb, včetně těch způsobených lidským faktorem, jako jsou terorismus a organizovaný zločin, přírodní katastrofy, pandemie a havárie technologií. Cílem bezpečnosti je ochrana před újmou a před těmito hrozbami vůbec. Otázky bezpečnosti nás provází všude, od našich domovů a kanceláří až po zvládání katastrof, od hasičských a záchranných operací až po předcházení organizovanému zločinu a terorismu. V této souvislosti je standardizace klíčem ke zvýšení společenské bezpečnosti a bezpečnosti občanů.

Technické normy umožňují evropskému bezpečnostnímu průmyslu uvádět na trh nové bezpečnostní technologie a služby rychlejším tempem a bez nadměrných nákladů. Rovněž přispívají ke konkurenceschopnosti evropského průmyslu a usnadňují přístup na globální bezpečnostní trhy.

Potenciál orgánů veřejné správy a záchranných složek účinně reagovat na hrozby závisí na jejich schopnosti využívat výhody běžných postupů, kompatibilního vybavení a komunikačních systémů a používat termíny, kterým všichni rozumí. Standardizace zvyšuje interoperabilitu mezi systémy, službami a produkty.

Co je standardizováno?

Tabulka uvádí typy dostupných bezpečnostních norem. Některé z nich definují termíny, některé zkušební metody, zatímco jiné stanovují požadavky na výrobky, procesy nebo služby. Existují také základní obecná ustanovení pro jednu konkrétní oblast nebo téma.

 

Obsah normy Typ normy
Základní norma Všeobecná ustanovení jedné konkrétní oblasti
Terminologická norma Termíny a jejich definice
Zkušební norma Postupy zkoušení a další ustanovení pro průběh zkoušek
Norma výrobku Požadavky, které musí produkt splnit
Norma procesu Požadavky, které musí proces splnit
Norma služby Požadavky, které musí služba splnit

 

Příklady provázanosti

Následující příklady ukazují provázanost technických norem v oblasti bezpečnosti s každodenním životem: normy slouží k zajištění ochrany naší společnosti, našich dětí, k navrhování ochranných bariér i zabezpečení kritické infrastruktury.

 

Průmysl
Zabezpečení dodavatelského řetězce je pouze jednou z oblastí, na které se vztahují bezpečnostní normy orientované na průmysl. Dojde-li k narušení zásobovacích procesů, zákazníci čelí nedostatku a vysokému nárůstu cen. Další bezpečnostní normy podporují ochranu kritických národních infrastruktur, námořní a přístavní bezpečnosti a přepravy nebezpečného zboží.
Obchod
Banky, supermarkety a finanční instituce se musí vypořádat s narušením provozu bez jakéhokoli dopadu na zákazníka. To je možné díky využití bezpečnostních norem, které jsou založeny na bohatých zkušenostech se zachováním služeb i v průběhu velkých poruch. Technické normy pro tento sektor zahrnují ochranu perimetru, kontinuitu podnikání, krizový management a ochranu informací.
Záchranná služba
V případě záchranné služby očekáváme, že bude rychlá, efektivní a na potřebné úrovni. Bezpečnostní normy v této oblasti zahrnují například požadavky na ochranné oděvy, hasičská vozidla, systémy řízení a zabezpečení a zahrnují také normy zajišťující bezpečnou nouzovou komunikaci.
Výzkum
Nenechte se zmýlit – zločinci také inovují a výzkum je klíčem k tomu, abychom před nimi byli o krok napřed. Většina z nás je obeznámena s pojmem „kybernetická kriminalita“, ale je třeba pamatovat i na další oblasti výzkumu. Mezi dopady kybernetických útoků patří finanční újma, emocionální újma a rizika spojená s narušením ochrany osobních údajů.
Společnost
Společnost může odolávat, jen bude-li podnikat správné kroky. Pomoc v případě evakuace, podpory zranitelného obyvatelstva, bezpečnostních cvičení a efektivní prezentace informací jsou jen některými tématy bezpečnostních norem. Na individuální úrovni jsou pak neustále aktualizovány normy v oblasti ochrany před zločinem, nehodami nebo nebezpečnými výrobky.
Děti
Všichni chceme předcházet nehodám a chránit zdraví našich dětí. Bezpečnostní normy jsou zárukou, že hračky, které naše používají, jako např. houpačky, dudlíky a oblečení, jsou bezpečné. Normy pomáhají snižovat riziko úrazů u dětí a zajišťují, aby pro ně byly výrobky v celé EU bezpečné. Tvorba norem má také zajistit, aby hračky a přístroje připojené k internetu, jako jsou dětské chůvičky, nebylo možné zneužít.
Kybernetická bezpečnost
Technické normy jsou klíčové pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Jsou také zásadní pro zařízení připojená k síti, od domácích spotřebičů a počítačů až po zdravotnická zařízení, aby byla zaručena jejich správná funkce a ochrana proti hackerům. Normy jsou nezbytné pro ochranu osobních údajů a soukromí lidí v hyperpropojeném světě.

 

Chcete-li dozvědět více o tom, jak se zapojit do normalizačních činností CEN a CENELEC, obraťte se na svůj národní normalizační orgán nebo navštivte:
www.cencenelec.eu.

 

Úplný leták ke stažení:  N_040-_SF-SEC_Leták_CZ

 

Další příspěvky ke čtení:


Starosta: Chlapec, který brutálně pobodal spolužáka, se do místní základní školy již nevrátí
Na začátku června došlo na základní škole v Jiráskových sadech k události, která otřásla příbramskou veřejností. Dvanáctiletý chlapec zde pobodal svého spolužáka. Jak se později ...
Čtěte více...
Střelba na státní univerzitě v Rusku si vyžádala osm mrtvých a desítky zraněných
Osm mrtvých si vyžádala dnešní střelba na Permské státní univerzitě, informovaly tiskové agentury s odvoláním na ruský vyšetřovací výbor. Téměř 30 lidí je podle něj ...
Čtěte více...
Středočeský kraj uspořádal odborný seminář z oblasti prevence kriminality
Seminář se uskutečnil ve dnech 8. – 9 . září 2021 v hotelu Lions v Nesuchyni u Rakovníka. Společně se Středočeským krajem se na realizaci ...
Čtěte více...
Zahájení nového školního roku z pohledu prevence a bezpečnosti
Téma zajištění bezpečnosti a ochrany ve školách je průřezové. Bezpečnost a ochrana je nedílnou součástí: prostředí škol – fyzický i virtuální prostor školy. Zajištění všech vnějších i ...
Čtěte více...
Odborný vzdělávací seminář 8.-9. září 2021 Nesuchyně
Asociace bezpečná škola se účastní jako odborný garant akce: Odborný vzdělávací seminář 8.-9. září 2021 Nesuchyně. I v letošním roce je připraven zajímavý program týkající ...
Čtěte více...