Středočeský kraj jako člen asociace a jeho aktivity na poli bezpečné školy

V souvislosti s aktivitami Středočeského kraje na poli zvyšování ochrany tzv. měkkých cílů ve snaze zvýšit míru zabezpečení krajských škol proti závažným útokům a snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí, zažádal Středočeský kraj (Odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení prevence kriminality) o dotaci z dotačního titulu MV ČR na rok 2021, na oblast ochrany měkkých cílů, podprogram „Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů“ a to na aktivity projektu „Bezpečná škola 2021″ v celkové výši 2 250 000 korun.

Projekt „Bezpečná škola 2021“ navazuje na úspěšné projekty „Bezpečná škola 2018″, „Bezpečná škola 2019″ a „Bezpečná škola 2020″ a na projekt „Ozbrojený útočník ve škole“.

Seminář pro školy zapojené do projektu  ve Středočeském kraji 2018

Cílem projektu je krom zvýšení ochrany tzv. měkkých cílů ve Středočeském kraji, rovněž prověření všech aktuálních bezpečnostních opatření školy a navržení případných opatření k jejich zlepšení a pomoci školám, aby zavedly bezpečnostní standardy na úroveň ročního procesního řízení a validace osvojení si bezpečnostních zásad. Cílem projektu je také naučit pedagogy preventivně vyhledávat rizikové faktory ve škole související s možností útoku ozbrojeného útočníka na školu (např. problémový žák či agresivní rodič apod.).

V rámci projektu bude řešeno 5 dílčích aktivit: vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle (pro 10 krajských škol), tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur v souladu s metodikou MV ČR, vzdělávací aktivity, řídící bezpečnostní pracovník a administrativní pracovník krajského úřadu.

Současně Středočeský kraj společně s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje bude i nadále prosazovat komplexní přístup k řešení bezpečnostních rizik na území kraje prostřednictvím spolupráce jednotlivých subjektů státní správy, samosprávy včetně neziskového sektoru, s cílem aktivně zapojit i komunity a veřejnost do realizace preventivních opatření k eliminaci těchto rizik.

 

 

 

Ing. Petr Doležal
Vedoucí oddělení prevence kriminality
Odbor bezpečnosti a krizového řízení

1 komentář k “Středočeský kraj jako člen asociace a jeho aktivity na poli bezpečné školy”

 1. Středočeský kraj je z hlediska interakce mezi krajem a školami v tomto projektu bezpochyby lídrem a výstupy pro školy měly praktický smysl a význam. Přikládáme jednu odezvu za všechny:

  Dobrý den, pane Sladký,
  děkujeme za smysluplný projekt a výbornou spolupráci.
  S úctou
  Mgr. Leona Machková
  ředitelka školy
  STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BEROUN,

Komentáře jsou uzavřeny.