Asociace bezpečná škola darovala termovizní kameru

Asociace bezpečná škola darovala Integrované střední škole technická a ekonomické Sokolov profesionální termovizní kameru pro měření lidské teploty

Asociace bezpečná škola dlouhodobě spolupracuje s ISŠTE Sokolov při řešení bezpečnosti a ochrany školy jako možného měkkého cíle.  ISŠTE Sokolov je jednou z největších středních škol v rámci České republiky a největší školou v Karlovarském kraji. Denně do školy vstoupí více než tisíc osob. Kromě žáků a zaměstnanců školy také různí dodavatelé, servisní organizace, rodiče a mnozí další, kteří využívají prostory školy.

Nově našly ve škole také profesionální zázemí střední školy Střední policejní škola a Vojenská střední škola.

Asociace v září darovala a instalovala na hlavní vstup školy profesionální termovizní kameru včetně příslušenství. Hodnota daru je téměř 200 000,- korun. Toto zařízení pracuje s měřením povrchové tělesné teploty osob. Zvýšená teplota je primárním ukazatelem na onemocnění virovými nákazami jako je například chřipka nebo COVID-19. Současně jde o nejsnazší způsob, jak rychle provádět scanování mnoha osob v jeden okamžik, a to i v případě, že jsou v pohybu.  Získaný obraz s teplotní informací se okamžitě zobrazuje na monitoru. Systém efektivně měří teplotu jednotlivých osob ve skupině až patnácti osob vstupující do objektu bez zbytečného shlukování.

 

Fotografie ze slavnostního předání:

 

Společně s ředitelem školy Mgr. Pavlem Janusem Asociace zpracovala metodický postup při záchytu osoby se zvýšenou teplotou. Postup plně akceptuje podmínky nastavené ochranou osobních údajů v kontextu GDPR a přitom potřebu chránit osoby ve škole před šířením nákazy.

Po domluvě s Asociací a ředitelem školy je možné případným zájemcům o tuto technologii z řad školských zařízení ukázat zařízení a jeho funkčnost v praxi přímo na půdě školy.

Níže přinášíme video reportáž z předání daru škole a přílohou zveřejňujeme děkovný dopis ředitele ISŠTE adresovaný Asociaci bezpečná škola.

 

 

Příloha: Poděkování ABŠ