Archive for Leden, 2020

Seminář „Bezpečná škola, kamerové systémy a GDPR“

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář „Bezpečná škola, kamerové systémy a GDPR“

Seminář „Bezpečná škola, kamerové systémy a GDPR“
vzdělávací seminář v rámci projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“

 

Odborný seminář pořádaný Karlovarským krajem, Asociací bezpečná škola a Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality.  Cílem semináře je pracovníky školských zařízení, jejich pověřence a pracovníky z oblasti ochrany osob hlouběji seznámit s problematikou kamerových systémů, jejich nasazení v praxi a požadavky GDPR. Přednášející semináře jsou odborníci na danou problematiku. Seminář poskytne prostor pro vzájemnou diskuzi a dotazy. Vstupné zdarma.

Určeno: Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci škol a středních škol
Organizační garant: Karlovarský kraj a Asociace bezpečná škola
Termín konání: 23. ledna 2020 09:00-14:30
Místo konání: Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje

Program:

Čas (hod.) Obsah Přednášející
09.00 – 09.15 Bezpečnost školských zařízení – úvodní slovo hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
09.15 – 09.35 Projekt „Bezpečná škola“ v KK kraji – současný stav a vývoj od zahájení projektu v roce 2015. Plány pro rok 2020 Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK
09.35 – 10.05 Bezpečnost škol a význam kamerových systémů z pohledu Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality. Dotace MV, ČSN 73 4400 a pohled EU na ochranu škol JUDr. Tomáš Koníček – odbor prevence kriminality

Ministerstvo vnitra ČR, autor normy ČSN 73 4400

10.05 – 10.25 Psychologie pachatele útoků na měkké cíle a psychologické aspekty dopadu monitoringu u kamerových systémů – I. část Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, forenzní psycholog a psychologie katastrof
10.25 – 10.35 Přestávka
10.35 – 11.00 Psychologické aspekty dopadu monitoringu u kamerových systémů – II. část Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, forenzní psycholog a psychologie katastrof
11.00 – 11.30 GDPR v problematice kamer. Vysvětlení terminologie a diskuze – kamery x oprávněný zájem a balanční test před jejich nasazením. Provozní řád kamerového systému – jak by měl vypadat. Reálné zkušenosti z praxe škol Ing. Jozef Leško, pověřenec pro ochranu osobních údajů, člen Komory pověřenců ČR
11.30 – 11.45 ÚOOÚ – kontrola kamerových systémů dvou škol kraje – výstupy z kontroly a praktické poznatky připomínek ÚOOÚ Martin Rais, pověřenec pro ochranu osobních údajů a

manažer kybernetické bezpečnosti,

odbor kancelář ředitelky úřadu

11.45 – 12.00 Diskuze
12.00 – 12.30 Přestávka
12.30 – 13.00 GDPR a projekt kamerového systému – proč by jej měla škola vyžadovat. Konkrétní ukázky, jak by měl projekt vypadat, co zahrnuje a jaké možnosti změn má škola při jejich instalaci Jan Beran, autorizovaný projektant ČKAIT, autor řady projektů školských zařízení v rámci ČR
13.00 – 13.30 Karlovarský kraj a moderní kamerové systémy ve školách. Konkrétní ukázka možností a schopností instalovaných kamer Avigilon. Přímý přenos a ukázky kamerového systému ze školy Ing. Libor Sladký, prezident Asociace Bezpečná škola, autorizovaný projektant ČKAIT, člen Bezpečnostní sekce HK
13.30 – 14.00 Z praxe ředitele – využití kamerového systému při provozu školy Mgr. Pavel Janus, ředitel ISŠTE Sokolov.
14.00 – 14.15 Možnosti zapojení škol do projektů ABŠ, výstup z projektů 2019 škol v KK kraji.  Projekty pro rok 2020 Jitka Sladká, Asociace bezpečná škola, vedoucí projektu „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“
14.15-14.30 Závěr semináře a drobná bezpečnostní pozornost pro každého účastníka Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  KÚKK

Přihlásit se můžete zde: PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Nebo můžete naskenovat QR kód na svém mobilním zařízení:

 

PDF program ke stažení: POZVÁNKA_seminář_23_1_20

Anotace k jednotlivým přednášejícím:

Mgr. Roman Sviták
V roce 2018 byl jmenován vedoucím odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, zároveň byl jmenován tajemníkem Bezpečnostní rady Karlovarského kraje a ustanoven jako bezpečnostní ředitel úřadu, kde působí dosud. Před tím více než 26 let působil u bezpečnostních sborů, zejména u Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to v různých řadových a vedoucích pozicích. Problematikou vnitřní bezpečnosti, prevencí kriminality a krizového řízení se zabývá celou svou profesní kariéru. Ze své současné pracovní pozice řeší zejména problematiku bezpečnosti škol a veřejných prostranství v Karlovarském kraji. V současné době se též věnuje i bezpečnosti Zimní olympiády dětí a mládeže 2020, kterou pořádá Karlovarský kraj.

JUDr. Tomáš Koníček
Celoživotní profesní zaměření na ochranu majetku a osob v bezpečnostních složkách státu (od roku 1975 zaměstnancem Ministerstva vnitra, z toho 20 let aktivní činnost v Policii ČR, služba kriminální policie, ochrana majetku a osob) a více než 30 let praxe v oblasti prevence kriminality (od roku 2000 s Evropskou působností) je specialista odboru prevence kriminality se zaměřením na situační prevenci a řešení krizových situací, spoluautor celostátního Programu Bezpečná lokalita.

Autor a spoluautor mnoha odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací, spoluautor norem v oblasti prevence kriminality Evropský výbor pro normalizaci (CEN) TC 325, předseda Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautor normy ČSN 73 4400 k „Bezpečným školám a školským zařízením“.  Autor (spoluautor) několika desítek odborných článků ve sdělovacích prostředcích a pravidelný host televizních či rozhlasových pořadů k situační prevenci a řešení krizových situací.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA
Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, American Psychological Association, České kriminologické společnosti, Technická normalizační komise TNK 148 Prevence kriminality a ochrany obyvatel a mimořádný člen Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska. V Asociaci Bezpečná škola je vedoucím sekce psychologie.

Působí na Ústavu humanitních studií Newton College Praha, katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, a je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie.

Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika a etickými aspekty mimořádných situací.

Ing. Jozef Leško
Praktické zkušenosti v IT a telekomunikačních službách, školství, státní správě a samosprávě, poslední 3 roky se intenzivně věnuje problematice ochraně osobních údajů. Je pověřencem pro ochranu osobních údajů, členem Komory pověřenců ČR a členem ABŠ v sekci GDPR. V rámci GDPR se orientuje na školská zařízení.

Martin Rais
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a certifikovaný manažer kybernetické bezpečnosti, odbor kancelář ředitelky úřadu Karlovarského kraje. V letech 2014–2017 byl vedoucí projektu „Bezpečnostní opatření – střední školy Karlovarského kraje“. Významnou měrou se podílí na zavedení GDPR v rámci úřadu Karlovarského kraje a analýze rizik. Držitel celé řady kvalifikačních certifikátů z oblasti bezpečnosti a řízení bezpečnosti.

Jan Beran
Autorizovaný projektant ČKAIT, autor řady projektů školských zařízení v rámci ČR. Specializuje se na bezpečnostní systémy. Je stálým členem týmu odborníků ABŠ. Od jejího vzniku v ní působí jako bezpečnostní auditor a konzultant.

Ing. Libor Sladký
President asociace bezpečná škola, člen Technické normalizační komise TNK 148 Prevence kriminality a ochrany obyvatel, člen Bezpečnostní sekce Hospodářské komory, člen pracovní skupiny Národní soustavy kvalifikací pro kvalifikační standard „Bezpečnostní konzultant“. Autor a spoluautor metodik pro ochranu měkkých cílů – školská zařízení a bezpečnostních auditů. Autor řady odborných článků. Autorizovaný projektant ČKAIT v oboru Technologická zařízení staveb.

Mgr. Pavel Janus
Ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. Škola je pilotní školou v implementaci bezpečnostních opatření ochrany osob. Ředitel školy aktivně spolupracuje s ABŠ a poskytuje korekci a zpětnou vazbu při nastavení a tvorbě metodiky pro školy.

Jitka Sladká
Zakládající členka Asociace bezpečná škola, vedoucí projektů „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ v několika krajích ČR, sjednocení metodiky ABŠ s metodikou PČR. Autorka projektu seminářů nácviku metodiky USB a traumatologie.