Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí, krajskými koordinátory prevence Policie ČR

Termín: 6. – 8. 11. 2019 Kašperské Hory

V prostorách hotelu Šumava ZS Ministerstva vnitra se konala třídenní konference zaměřená na prevenci kriminality v České republice.  Jednalo se o celostátní setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí a krajskými koordinátory prevence Policie ČR. Mezi pozvanými přednášejícími byla i Asociace bezpečná škola.

První den zahájil ředitel JUDr. Barbořík z OPK Ministerstva vnitra. Byly zveřejněny informace a novinky z odboru prevence kriminality MV na rok 2020. Za Policii ČR, rada a vedoucí oddělení prevence plk. Mgr. Pidrmannová seznámila přítomné s naplňováním priorit prevence PČR.

Druhý den se významně nesl v duchu prevence zaměřené na děti a mládež.  Ráno bylo zahájeno přednáškou Mgr. Veronikou Švehlovou Bullovou na bezpečnost škol, prezentovaný projektem Jihočeského kraje a Krajským ředitelstvím Policie ČR Jihočeského kraje, „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“.   Tento projekt vznikl za dotační podpory odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. V současné době se jedná o komplexní projekt, včetně zpracovaných instruktážních videí.  Asociace měla možnost stát v uplynulých letech u zrodu prezentovaného projektu svými bezpečnostními audity škol a následně jej koordinovala ve Středočeském a Karlovarském kraji v symbióze s Krajskými ředitelstvími Policie ČR daných krajů.

V odpoledním bloku „Ochrana veřejných prostranství“, kterou koordinoval JUDr. Tomáš Koníček za OPK Ministerstva vnitra, paní Mgr. Bc. Kamila Muziková spolu s ředitelem pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk.doc. Ing. Martinem Hrinkem, PhD. MBA, představili problematiku ochrany fotbalových stadiónů při zápasech nejvyšší ligy. Některé promítnuté dokumenty z prostředí takzvaných fanoušků byly více než šokující svým násilím a brutalitou, která se za nimi skrývá.

Následně prezident společnosti Asis International pan Jaromír Průša „zklidnil“ atmosféru, když zajímavým způsobem představil tuto mezinárodní bezpečnostní asociaci a její působení v České republice.  Doplňujícím vtipným testem, přítomných ukázal, kdo je nejpravděpodobnější a potenciální pachatel ekonomických trestných činů, na půdě organizací a jejich zaměstnanců. Žel, většinové procento ekonomické kriminality uvnitř organizace je pácháno zaměstnanci.

Závěrem Asociace bezpečná škola v odpoledním bloku shrnula spolupráci s odborem prevence kriminality MV. Za rok 2019:

  • 24 seminářů a konferencí – 1 555 účastníků (semináře je možné u ABŠ objednat – více na stránkách ABŠ)               
  • Bezpečnostních auditů – 42 škol a školských zařízení, proškoleno 450 zaměstnanců škol
  • Nácviků na útok ozbrojeného útočníka za účasti složek IZS – 19 škol, 790 proškolených účastníků
  • Bezpečnostních auditorů – 16 nových auditorů pro školy
  • Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle – 29 vyhodnocení, 145 proškolených
  • Bezpečnostních plánů – 49 bezpečnostních plánů, dle metodiky MV, 245 proškolených

Představeny byly nové výukové materiály pro učitele, poměrně komplexně byl rozebrán rozdíl mezi vyhodnocením ohroženosti měkkého cíle a komplexním auditem, který kromě číselného výstupu poskytuje i popis připravenosti školy hrozbám čelit a obsahuje konkrétní doporučení na zlepšení. Zajímavým příspěvkem byla konkrétní ukázka jednoduchosti zkopírování čipů a karet, které řada škol používá pro řízení vstupů a identifikaci žáků, protože se vybírají ty nejlevnější technologie. Školy nicméně žijí v iluzi bezpečí, protože mají karty nebo čipy. Přístroj, který byl předveden, se žel dá koupit i na našem trhu.  Na konci příspěvku si mohli posluchači vyzkoušet, jak vypadá kurz bezpečnostního auditora a jaké znalosti Asociace požaduje.

Třetí den byl zaměřen na kriminalitu v Kybernetickém prostředí, tento blok moderoval JUDr. Milan Fára za OPK Ministerstva vnitra ČR. Příspěvky kolegů z NÚKIB, NCOZ a za Městskou policii Ostrov, představili projekty určené k výchově dětí a mladých, jak se chovat bezpečně v kybernetickém bezpečí.

V rámci konference Asociace bezpečná škola navázala spolupráci s dalšími bezpečnostními odborníky a byla uzavřena předběžná dohoda o spolupráci a memorandu se společností Asis International.