Tři základní školy už za sebou mají bezpečnostní audit

Tři základní školy v Sokolově už prošly bezpečnostním auditem, který se konal v režii Asociace bezpečná škola. Trval vždy jeden týden a uskutečnil se v ZŠ Pionýrů, Švabinského a Křižíkova. Posláním Asociace bezpečná škola je pomoci ke smysluplnému řešení bezpečnosti školských zařízení. Sjednocuje kompletní metodiku a přístup podle příslušné normy v rámci celé České republiky. Školská zařízení, která budou chtít s asociací spolupracovat, dostanou odbornou pomoc a vedení.

Na závěr auditu byl pro pracovníky tří sokolovských základních připraven odborný seminář, který se konal 29. března v divadle Městského domu kultury. Zástupci asociace i přizvaní odborníci informovali o tom, jak zajistit bezpečnost na školách a také o poznatcích vyplývajících z jednotlivých auditů. Podle zástupců asociace není obecně v řadě školských zařízení v České republice jasná právní a přesná delegace rolí a postup v případě mimořádných událostí. Ve školských zařízeních není prováděno žádné systematické školení a cvičení pedagogického sboru a zaměstnanců pro případy ozbrojeného útočníka, aktivního střelce nebo umístění výbušniny.

Na mnoha školách neexistují preventivní opatření, která by vedla ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku a pohybu ozbrojeného útočníka ve školním prostředí, zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto případnou krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku.

Základním krokem k bezpečnosti každé organizace je identifikace rizik, přijetí opatření k jejich eliminaci a jejich následné periodické hodnocení uplatňování a účinnosti. Cílem je návrh opatření, která rizika eliminuje na nejmenší možnou a únosnou míru. Na prvním místě by měl vždy být lidský život a jeho zdraví.

Přestože se hrozby a z nich plynoucí rizika v zásadě shodují, každá škola je zcela originální svojí lokalitou, stavebním provedením, izolovaností či propojením s komerčními subjekty, skladbou žáků a pedagogů, zavedenými řády, pravidly a dalšími parametry. To vše je nutné vzít v úvahu při posuzování a návrhu bezpečnostních opatření.

Smyslem auditu není kritizovat ředitele ani ukazovat na chyby v řízení této specifické bezpečnosti, ale provést v součinnosti se zadavatelem objektivní posouzení objektu (školského zařízení). Jedná se o objektivní zjištění a popis stavu z hlediska provozních, režimových či bezpečnostních opatření, při využití stavebně technických a technických zařízení.

V Karlovarském kraji byly úspěšně realizovány projekty Asociace bezpečná škola například už v Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově, v Základní škole v Kraslicích nebo ve Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary.

 

Autor: (mel, s využitím informací Asociace bezpečná škola)
Zdroj: https://www.sokolov.cz/novinky/tri-zakladni-skoly-uz-za-sebou-maji-bezpecnostni-audit-42314