Projektový den OA Karlovy Vary

Ve čtvrtek 14. března 2019 naše škola opustila tradiční formát výuky, protože žáky i učitele čekal projektový den na téma Bezpečnost, zdraví a jeho ochrana.

Na sedmnácti připravených stanovištích mohly skupiny žáků navštívit prezentace odborníků, diskutovat s nimi o jejich zkušenostech a názorech na problematiku a rovněž si prakticky vyzkoušely řadu činností.

Kromě pedagogů školy nás na projektovém dni podpořila Česká asociace Okinawského karate a kobudo s ukázkami sebeobrany či Městská policie Karlovy Vary s informacemi o zajišťování veřejného pořádku. Český národní registr dárců kostní dřeně hovořil o problematice dárcovství. Zástupci Asociace Bezpečná škola diskutovali se žáky na téma nenadálých ohrožení ve škole. Český červený kříž připomenul zásady první pomoci. Uvítali jsme též vedoucí katedry psychologie na Pedagogické fakultě ZČU Plzeň doc. PhDr. Janu Piťhovou, CSc., která zasvěceně pohovořila o zkušenostech se sociálně-patologickými jevy u školní mládeže. Svým vystoupením pojednávajícím o záchraně života v krizových situacích zaujal hasič z karlovarského Hasičského záchranného sboru, rovněž Lázeňská léčebna Lázně Kynžvart s představením svého projektu „Přestaň snít a začni makat!“ upoutala posluchače.

Pestrý program byl zastoupen též tématy, která připravoval náš učitelský sbor-filmová projekce o činnosti mozku, techniky relaxace a jógy, dárcovství krve, zdravá výživa, bezpečné cestování, bezpečnost letecké dopravy (anglicky), křížem krážem Evropou za zdravím (německy, anglicky a rusky), význam pohybu pro zdravý životní styl, dotazníky žáků k tématu a jejich vyhodnocení.

Žáci vstupovali do problematiky se zaujetím, aktivně se zapojovali do diskuze a dalších činností na jednotlivých stanovištích, celou akci pak hodnotili velmi pozitivně.

Děkujeme všem výše zmíněným organizacím, našim učitelům i žákům, kteří pomohli s přípravou a realizací našeho prvního projektového dne.