Proběhl druhý kurz bezpečnostního auditora školského prostředí

Odborný kurz pořádaný Asociací bezpečná škola proběhl ve dnech 29.-31.1.2019 v prostorách školicího střediska společnosti Relsie v Praze.  Celkem čtrnáct studentů z řad soukromé i státní sféry absolvovalo náročný třídenní program zakončený písemným testem. Kurz, slovy studentů, byl přínosem v jejich profesních životech. Ukázal jim pohled na bezpečnost školských zařízení z řady úhlů. Představa ozbrojeného útočníka není rozhodně jedinou bezpečnostní hrozbou a studenti se učili správně vyhledat, definovat a následně zvážit výši bezpečnostních rizik ve škole. Emoční nebo plánovaná agrese, varovné signály, rodič a žák jako zdroj hrozby to byla některá z probíraných témat kurzu. Lektory byli nejen teoretičtí, ale i praktičtí odborníci dané problematiky.

 

Zde jsou některé odezvy na kurz, které studenti Asociaci napsali:

• Záměr kurzu velmi vhodný. Daná problematika „Auditování“ by měla být prioritně pro osoby, které jsou vzdělány v problematice „Security Managementu“ a mají zkušenosti s analýzami resp. bezpečnostními projekty (TB, Bpol., FO) kde je nezbytná znalost Risk Managementu. Resp. by měla příprava trvat déle. Každopádně za mne velmi vhodná cesta Asociace.  ABŠ zatím jediná, která řeší problematiku auditů jako základní kámen pro bezpečnostní projekty.
• Děkuji za zajímavé a velmi inspirativní přednášky. K některým tématům bych se rád dozvěděl více, ale chápu, že vzhledem k časové dotaci na to nebyl čas.
• Lektoři zkušení lidé z daných oborů. Velmi pozitivní je že se nejedná pouze o „teoretiky“ ale o lidi z praxe, kteří poukázali na konkrétní problémy a možnosti jejích řešení.
• Lektoři jsou profesionálové a všechny přednášky byly skvělé včetně odpovědi na všechny naše dotazy. Jen testy by mohly být srozumitelnější, někdy jsem nechápala, co přesně se po mne chce. Děkuji.
• Dát na začátku k náhledu test na chvilky aby účastníci věděli, co je čeká na konci kurzu. Ubylo by nervozity z testu, když by se vědělo, co účastníky na konci čeká a nemine.

Protože byla na kurz větší poptávka než jeho kapacita, plánuje ABŠ na konec března další.