Karlovarský kraj ve školách učí, jak odrazit útok ozbrojeného člověka

Karlovarský kraj spustil další projekt, který má zvýšit bezpečnost na školách. Pedagogy i žáky učí, jak se chovat v krizových situacích, jako je útok ozbrojeného člověka nebo třeba požár budovy. Pilotní část zkouší ve třech svých zařízeních, o stejná cvičení mají ale podle radních zájem i další.

 

„Smyslem projektu je, že proškolujeme učitele a říkáme jim, jak by měli postupovat v případě nebezpečného útočníka na školách. Může jít třeba také o agresivního rodiče nebo dítě. Další zásadní věcí je praktický nácvik, jak se zachovat v případě požáru,“ uvedl Petr Kubis, hejtmančin náměstek pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti.

Tři školy by měly mít projekt za sebou do konce letošního roku a podle náměstka se vedení kraje snaží, aby šlo v případě bezpečnosti o ucelený koncept.

Petr Kubis informoval i o tom, že se kraj dohodl s Policií České republiky a jako pilotní region by se měl dostat do aplikace takzvaných zásahových karet.

„To znamená, že když přijíždějí na místo policejní hlídky, aby byl daný přehled, kde má stát městská policie, hasičský záchranný sbor a záchranná služba. Snažíme se do všeho vložit systém a myslím, že se nám to daří,“ řekl náměstek.

Jako první se do nového projektu na jaře zapojila Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary. Za sebou má první fázi, tedy tu věnovanou případnému ozbrojenému útočníkovi.

„Musím říct, že to mělo velice pozitivní odezvu. Než do budovy přišli žáci, konalo se cvičení a vzdělávací program pro pedagogy, jak se v těchto situacích chovat a hlavně jak žáky vést,“ popsal ředitel Jiří Neumann. Jednalo se podle něj o metodiku, jak mají učitelé postupovat, pokud by k takové situaci došlo.

Zároveň si podle něj uvědomili parametry a možnosti prostoru, který má střední škola stravování a služeb.

„Vzhledem k tomu, že program vedla zásahová jednotka, to znamená opravdoví profesionálové, tak myslím, že to bylo naprosto vynikající. Každý si mohl v hlavě srovnat, co vlastně dělat, kdyby se někdy něco takového mělo stát,“ doplnil Jiří Neumann.

 

Extrémy neovlivníme, ale můžeme se na ně připravit, říká ředitel

Cvičení zaměřené na vznik požáru by podle něj měla mít škola za sebou zhruba do měsíce. V říjnu se k projektu přidala také integrovaná střední škola v Sokolově (ISŠTE). Podle jejího ředitele Pavla Januse má za sebou velmi praktické ukázky, které označil až za nepříjemné.

„Slibuji si od toho, že budeme mít lepší pocit, že jsme pro bezpečnost něco udělali. Extrémy můžeme těžko ovlivnit, ale můžeme na ně být připravení, pokud by na ně někdy došlo. A já doufám, že nedojde,“ řekl.

Zároveň doplnil, že ISŠTE je největší zdejší školou a jde jí o to získat zkušenosti s jevy, které přicházejí nejen ze Západu, ale také z Východu. Po ISŠTE se ke cvičení přidá ještě Gymnázium Cheb, které s ním má začít během listopadu.

Řadu krajských škol už v současné době střeží kamerové systémy a kraj ve vybavování dalších stále pokračuje.

„Konají se bezpečnostní audity a ve druhé etapě budeme, nebo jsme již instalovali kamerové systémy,“ informoval Petr Kubis. Konkrétně se jedná o vnitřní a vnější kamery s funkcí videoanalýzy objektů a krizových situací a videoservery včetně operačního softwaru a softwaru inteligentní videoanalýzy.

Kraj do druhé etapy zahrnul například Gymnázium a Krajské vzdělávací centrum Sokolov, Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu Cheb, Hotelovou školu Mariánské Lázně, Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary a další.

Zdroj: https://vary.idnes.cz/bezpecnost-skola-skolstvi-krizova-situace-pozar-skoleni-karlovarsky-kraj-16m-/vary-zpravy.aspx?c=A181101_436635_vary-zpravy_ba

Komentář: ABŠ se podílí na organizaci tohoto projektu od bezpečnostních auditů až po nácvik s IZS i v dalších krajích v rámci celé ČR.