Plzeň bude členem Asociace Bezpečná škola

Posláním Asociace bezpečná škola je pomoci k smysluplnému řešení bezpečnosti školských zařízení. Asociace je otevřena ke spolupráci subjektům a organizacím, které se zaměřují na bezpečnost měkkých cílů. Sjednocuje kompletní metodiku a přístup dle ČSN 73 4400 v rámci celé České republiky. Školská zařízení, zřizovatelé a další subjekty, které budou chtít s asociací spolupracovat, dostanou odbornou pomoc, podporu a vedení. Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat nového člena. Zde předkládáme zprávu z webu Plzeňské novinky: 

 

Město Plzeň se stane členem Asociace Bezpečná škola, která je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem sdružujícím fyzické a právnické osoby vyvíjející činnost v oblasti zajištění bezpečnosti osob, ochrany měkkých cílů, škol a školských zařízení.

Členství zajistí městu efektivní a flexibilní provádění bezpečnostních auditů školských zařízení na území Plzně. Zapojení do asociace a uzavření dohody o spolupráci schválili zastupitelé.

„Audity budou po vyškolení ze strany asociace realizovat certifikovaní bezpečnostní auditoři z řad strážníků naší Městské policie Plzeň. Tito určení strážníci budou naše město také zastupovat v orgánech asociace,“ přiblížil primátor města Martin Zrzavecký. Tím, že si město bude dělat bezpečnostní audity pomocí „vlastních lidí“, ušetří.

Hlavním posláním a cílem asociace je eliminovat ztráty na životech, škody na duševním a fyzickém zdraví, majetku v sektoru školských zařízení a dosažení pozitivních změn v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostoru školských zařízení. Specifickým cílem je vybudovat systém podpory školských zařízení v oblasti bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů a dle stanov a vnitřních směrnic.

ZDROJ: Plzenskenovinky.cz

informovala Mgr. Eva Barborková,
tisková mluvčí Magistrátu města Plzně