O první seminář na ochranu měkkých cílů byl velký zájem

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje realizuje „Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů“.  První seminář se uskutečnil 10. září 2018 v Praze, v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Seminář byl zaměřen na šíření povědomí o ochraně měkkých cílů, jejich důležitosti a smyslu.

Seminář zahájil Mgr. Ing. Marek Najman (vedoucí Odboru Bezpečnostní ředitel, Krajský úřad Středočeského kraje) společné s plk. JUDr. Václav Kučera (ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje). O přístupu Ministerstva vnitra k ochraně měkkých cílů hovořila Mgr. Veronika Šternová (Odbor bezpečnostní politiky MV ČR). K bezpečnosti škol a školských zařízení měl příspěvek Ing. Libor Sladký (prezident Asociace bezpečná škola).

Účastníci semináře se dále seznámili s definicí pojmu „měkký cíl“, jejich kategorizaci a specifikaci, konkrétními příklady měkkých cílů a odkazy na již vydané metodiky MV v dané oblasti. Zástupci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje mluvili o  příkladech útoků na měkké cíle z minulosti v ČR i zahraničí, o vyvození závěrů z těchto útoků a poučení pro konkrétní měkké cíle s využitím video ukázek, možnostech ochrany měkkých cílů s využitím neinvestičních prostředků (systém USB – uteč, schovej se, bojuj) atd.

O seminář byl velký zájem a kapacita přednáškového sálu byla naplněna.  V rámci této kampaně plánuje Středočeský kraj zrealizovat dalších 12 odborných seminářů, takže neuspokojení zájemci o první seminář se mohou přihlásit na další plánované semináře (semináře jsou pro účastníky zcela zdarma). Termíny jednotlivých seminářů včetně přihlašování jsou v následující tabulce.

 

Termín

místo

Tematické zaměření

Odkaz na přihlašování

17.9. Benešov Úvod do problematiky OMC https://www.visk.cz/akce-urednik/3801B51
18.9. Nymburk Úvod do problematiky OMC https://www.visk.cz/akce-urednik/3801N51
20.9. Rakovník Úvod do problematiky OMC https://www.visk.cz/akce-urednik/3801R51
1.10. Mladá Boleslav Pořádání kulturních, sportovních atd. akcí https://www.visk.cz/akce-urednik/3802S51
2.10. Říčany Úvod do problematiky OMC https://www.visk.cz/akce-urednik/3801U51
4.10. Příbram Úvod do problematiky OMC https://www.visk.cz/akce-urednik/3801P51
9.10. Praha, Bezpečnostní analýza MC https://www.visk.cz/akce-urednik/3807A51
11.10. Beroun Úvod do problematiky OMC https://www.visk.cz/akce-urednik/3801E51
16.10. Praha Pořádání kulturních, sportovních atd. akcí https://www.visk.cz/akce-urednik/3802A51
6.11. Praha Bezpečnost škol a školských zařízení https://www.visk.cz/akce-urednik/3808A51
15.11. Kladno Veřejné budovy a veřejná prostranství https://www.visk.cz/akce-urednik/3806L51
13.11 Mělník Pořádání kulturních, sportovních atd. akcí https://www.visk.cz/akce-urednik/3802M51