Pozvánka na celostátní konferenci Bezpečná škola 2018

Slovo nebezpečí je poměrně široký pojem. Paragraf 29 školského zákona nařizuje školám a školským zařízením zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a souvisejících činnostech.

Bezpečnost, na kterou se Asociace bezpečná škola orientuje, má přímou vazbu na ochranu školských zařízení před hrozbou ozbrojeného útočníka, umístění nástražného zařízení a dalšími hrozbami typu agrese vůči žákům, pedagogům a zaměstnancům školy.

Žel žijeme v době, kdy se poměrně zásadně mění sociální klima v rámci Evropy a bylo by omylem myslet si, že nás se tato problematika netýká. Rozhodně není důvod k nějaké panice, ale mít rozumně nastaveny bezpečnostní parametry a zásady prevence považujeme za žádoucí.

Představa ozbrojeného útočníka, tak jak ji vnímáme z událostí v zahraničí, se může zdát vzdálená, nikoliv však nereálná. Žák, který si jde vyřídit své neúspěchy, agresivní rodič, frustrovaný zaměstnance – to nejsou nereálné hrozby v České republice.  A zbraní nemusí být nutně jenom pistole nebo jiná palná zbraň.  Ze stovek auditů školských zařízení, kde načítáme i incidenty které se odehrály, máme sesbírány příběhy, které naštěstí dopadly dobře a naštěstí nebyly masivně publikovány. Rozhodně nemluvíme o nereálných hrozbách.

Více se o této problematice dozvíte 24.května kde se s námi můžete setkat na celonárodní Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 http://www.bezpecnaskola2018.cz/zakladni-informace.html s hlavním tématem Prevence jako základ bezpečnosti aneb „Zubní kartáček nebo zubařské křeslo“?

Přednášet budeme v hlavním dopoledním bloku.

 

09:25 – 09:35

JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR

„BEZPEČNÁ ŠKOLA – globální pohled na bezpečnost“

 

09:35 – 09:50

Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola z. s.

Prevence jako základ bezpečnosti aneb „Zubní kartáček nebo zubařské křeslo“? Školy potřebují systematický přístup, který znají z dalších oblastí bezpečnosti jako je PO a BOZP. Je tento cíl dosažitelný? Naučí se školy vnímat tuto specifickou bezpečnost systematicky, nikoliv jenom jako „hysterickou“ reakci na události ve světě?

 

09:50 – 10:00

Jitka Sladká, tajemnice Asociace bezpečná škola z. s. – Asociace nabízí ucelený program pro školy. Od auditu k nácviku „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ a následném

nastavení požadovaných parametrů.

 

10:00 – 10:10

Mgr. Tibor Brečka, MBA – člen a lektor Asociace bezpečná škola, konzultant, lektor a psychoterapeut.

Varovné signály jako jeden ze základních a opomíjených prvků prevence. Potlačujeme jejich vnímání? Umíme je vidět a rozpoznat. Asociace se jimi ve svém programu prevence aktivně zabývá.

 

10:10 – 10:20

JUDr. Milan Fára, vedoucí oddělení prevence kriminality, Odbor Bezpečnostní ředitel Středočeského kraje.

Praktické výstupy z projektu „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ – realizovaném ve Středočeském kraji. Další vývoj práce se školami, nácvikem se školou projekt nekončí.

 

10:20 – 10:30

Roman Kotilínek, starosta Kraslic

Finance jako klíčový faktor proč to nejde? Obejde se zřizovatel bez státu? Je možné řešit bezpečnost škol bez dotací? Praktický výstup města a zřizovatele z projektu „Bezpečná škola“.

 

10:30 – 10:40

Mgr. Pavel Janus, ředitel ISŠTE Sokolov

Opravdu nelze od žáků vyžadovat režim? Propojení techniky, režimových opatření a vzdělávání. Zkušenosti se zavedením organizačních opatření a jejich vyžadování od žáků a návštěvníků školy.

 

10:45  – 10:55

Panelová diskuse  prezentujících:

 

Termín konání: 24. května od 9:00 do 16:30