Konference na téma bezpečnostní rizika na Ústecku konstatovala tristní stav panující na severu Čech

Historicky první bezpečnostní fórum a projekt My a naše bezpečnost se včera uskutečnil na akademické půdě UJEP v Ústí nad Labem. Témata byla více než aktuální: povodně, Bezpečnost na školách a měkké cíle, kriminalita ve vyloučených lokalitách a role průmyslu a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu.

V sekci bezpečnost na školách a problematice měkkých cílů konstatovali zástupci hasičů a policie možnosti přeshraniční spolupráce se saskými složkami IZS a bezpečnosti. Šéf krajského policejního ředitelství Jaromír Kníže objasnil úkoly tzv. prvosledových hlídek, určených k rychlému zásahu proti nebezpečným pachatelům do 10 minut. „Nyní jich máme v kraji sedm, od nového roku jich bude sloužit deset,“ řekl Kníže, podle kterého jsou na krajské centrále vyčleněni také dva specialisté na vytipování a eliminaci nebezpečí měkkých cílů. „Těch je na území ústeckého kraje třicet osm,“ uvedl bez dalších podrobností Kníže. Systém však podle něj zatím funguje ještě toliko ve zkušebním módu, a tak do něj není možné zapojit složky IZS a městských, resp. obecních policií. „Musíme si prostě na nebezpečí zvyknout. Byli jsme vyvedeni z omylu, že je všechno v pořádku,“ konstatoval Kníže.

Zástupci Asociace bezpečná škola konstatovali, že školám v regionu chybí výcvik, jak jednat v případě, že do školy vnikne nebezpečná osoba i výcvik dětí v pozorování okolí a tipování možných rizik. Ministerstvo školství podle nich totálně zaspalo v oblasti vytyčení možných rizik a znovuzavedení povinného předmětu branná výchova do školních osnov. Poslanec Lank upozornil v této souvislosti na výhody izraelské praxe, kde jsou jednak děti už od věku cca 10 let systematicky cvičeny v pozorování rizik, a tomu, co lze nazvat právě takovou brannou výchovou. Nedosti na tom – Česká republika oproti Izraeli zaostává i přes postavení se Evropské unii ve snaze omezit držení legálních zbraní v rozšíření a schopnostech obyvatel likvidovat vlastními zbraněmi pachatele ještě před příjezdem policie.

ZDROJ: SECURITY MAGAZÍN