Bezpečnost škol – Vlašim

Dne 29.8.2017 proběhlo pod záštitou města Vlašimi setkání určené pro zástupce a zřizovatele školských zařízení na téma Bezpečnost škol. Akce byla připravena v rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 ve spolupráci s vedením Územního odboru Policie ČR Benešov.

Dne 29.8.2017 proběhlo pod záštitou města Vlašimi setkání určené pro zástupce a zřizovatele školských zařízení na téma Bezpečnost škol. Akce byla připravena v rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 ve spolupráci s vedením Územního odboru Policie ČR Benešov. Hlavní příspěvek na setkání přednesl vedoucí ÚO Policie ČR Benešov plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek, který hovořil na téma připravenost objektů, pasportizace budov a ochraně měkkých cílů. Termín měkký cíl vyjadřuje stupeň ochrany, jedná se o pojem z bezpečnostní politiky. Mezi měkké cíle patří především obchodní domy, sportovní utkání či právě budovy škol. Dále uvedl, že u těchto objektů zpravidla chybí zpracované plány budov, proto je třeba na školách provést bezpečnostní audit, kdy je nutné se zaměřit na technická opatření, bezpečnostní dokumentaci, vstupy do budov, proškolení personálu, apod. Doporučil školám obrátit se na Asociaci bezpečná škola a rovněž nabídl spolupráci ze strany Policie ČR, nejen v přípravě školení pro personál. Krajský úřad Středočeské kraje nyní realizuje projekt pod názvem Bezpečnostní audit škol, do kterého jsou zapojeny i některé školy v Benešově.

Dále svým příspěvkem navázal kpt. Bc. Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Pan Vinčálek se ve své prezentaci zaměřil na problematiku aktivního/nebezpečného útočníka a svůj příspěvek doplnil pro názornost i o video z Columbia high school – útok dvou studentů na střední škole či o instruktážní video Utíkej, schovej se, bojuj. Pan Vinčálek hovořil o přípravě pachatele na útok, o jeho průběhu a následném zásahu bezpečnostních složek. Zástupcům škol také doporučil, aby dobře zvažovali informace, které zveřejňují na svých webových stránkách.

Na závěr setkání vystoupil Mgr. Vladimír Dvořák z Ministerstva vnitra ČR a představil přítomným Metodiku pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 a dále plánované dotační programy z Programu prevence kriminality MVČR na rok 2018, kdy se bude jednat zejména o neinvestiční projekty – na proškolení auditorů či personálu příjemce dotace, zpracování plánu nápravných opatření vycházejících z auditů a na tyto aktivity by v roce 2019 MVČR reagovalo podporou investičních projektů, což vychází také  z usnesení vlády ze dne 24.7.2017.

 

Mgr. Petra Rajmanová
manažerka prevence kriminality

ZDROJ: Bezpečná Vlašim