Jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně

Dne 12.9.2017 Asociace bezpečná škola se zúčastnila jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně v zasedací místnosti MMP nám. Republiky 16.

Program jednání:

  • Informace k Programu prevence kriminality města Plzeň za rok 2017
  • Představení činnosti Asociace bezpečná škola a projektu „Ozbrojený útočník ve škole“ – Jitka Sladká, tajemnice asociace
  • Aktuality z činnosti Krajské pracovní skupiny primární prevence rizikového chování při OŠMS KÚPTK – Bc. Hana Dadučová, referent primární prevence OŠMS KÚPK, a Mgr. Věra Čiková, vedoucí pobočky Rokycany PPP Plzeň

 

Za Asociaci bezpečná  škola  z.s.

Jitka Sladká, tajemnice