Asociace bezpečná škola se účastní 19. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality

Asociace bezpečná škola je pozvána k neveřejnému 19. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality. Cílem neveřejného zasedání je směrování ochrany škol pro příští období v kontextu současné situace a současného stavu školských zařízení.

ABŠ jako jediná organizace v ČR má v současné době nasbírány referenční vzorky stovek školských subjektů napříč ČR z auditů bezpečnosti. Referenční vzorky a výstupy plně korespondují s požadavky platné ČSN 73 4400 a metodikou k ochraně škol, již je asociace spoluautorem. Díky tomu je poradní hlas Asociace bezpečná škola důležitou součástí tohoto neveřejného zasedání.

 

Základní škola v Neveklově u Benešova